판탄

Giáo hoàng bị viêm phế quản "mặc dù tốt hơn nhiều, nhưng rất khó để mở miệng"

  
LIVE      

판탄

Giáo hoàng bị viêm phế quản "mặc dù tốt hơn nhiều, nhưng rất khó để mở miệng"

An toàn với hệ thống an toàn của hệ thống an toàn. "Tôi đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn khó nói ra."

Giáo hoàng nói điều này vào ngày thứ tư tại hội trường Paul vi ở Vatican.

Vào ngày hôm đó tại huyện Algiers, bản chép tay giáo lý được đọc bởi filippo panelli monsinore, thuộc bộ ngoại giao thuộc văn phòng giáo hoàng.

Giáo hoàng, người đã chào mừng sinh nhật thứ 87 vào ngày 17 tháng này, bước vào đại sảnh Paul vi với một cây gậy.

Giáo hoàng kết thúc bài giảng của mình bằng cách nói: "dân cư Ukraine, Israel và Palestine đang chịu đau khổ vì những nạn nhân của chiến tranh".Và yêu cầu, "hãy cầu nguyện cho họ.

Giáo hoàng nói, "chiến tranh luôn thất bại, và tất cả đều thất bại, và không ai có thể thắng. Chỉ những tập đoàn sản xuất vũ khí mới có thể thắng."

Giáo hoàng đã dự định bắt đầu từ ngày 1 tháng này để tham dự đại hội nghị liên hợp quốc liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), mở cửa vào ngày 30 tháng trước tại dubai, UAE, nhưng lịch đã bị hủy bỏ vì bác sĩ điều trị phải ở lại vì viêm phế quản cấp cấp.

Eve a ¥æ ± º æ ‘ æ "¯ € a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ “ ¬ æ eve ” a Š æ ² ™ e ‡ ³ a ° ‘ a ¸ € a ¹ ´

A € € a € € eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c ¹ phần tư c º Œ a Š a phần tư, a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • I phần tư Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a ª ’ e được ” city e ba phần ¦ a … ¬ a ® ¤a ‘ ¨ æ — ¥(12 æ œ ˆ 3 æ — ¥) e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a œ ¨ e  Ž a eve Ž 24a °  æ ™ ‚ a … chữ "I phần tư Œ eve a ¥eve e  a °  a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Carey barber Œ a ‹ • a ² e € æ ˆ  e € ba phần 700a º º eve æ a º ¡ I phần tư Œ a … ¶ a ¸ a ‘ ¨ æ — ¥a ‡ Œ æ ™ ¨ a °  a Š æ ² ™ a ¸ e ƒ ¨ c š „ a ¸ ƒ e ³ ´ a ‚ ‘ e › điều torah æ ° ‘ c ‡ Ÿ a ’ Œ a Š ª e ³ ½ e ³ ´ c ‰ ¹ e › điều torah æ ° ‘ c ‡ Ÿ c ™ phần tư a ‹ • c © º e ¥² I phần tư Œ e € æ ˆ  e ‡ ³ a ° ‘ 32a º º eve æ a º ¡ A € ‚ a € Š e ‡ ‘ e ž  æ ™ ‚ a ± a € ‹ æ  ´ a phần tư • æ • ¸ a   æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ điều torah e ¨ ˆ a Š ƒ a °  a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c ™ phần tư e µ, a ¸ € a ´ c ‚ º æ œ Ÿ a ¸ € a ¹ ´ æ ˆ – æ › ´ Carey barber e • æ ™ ‚ e – “ c š „ æ ˆ ° a ½ ¹ I phần tư Œ c › ® æ ¨ ™ a Œ … æ ‹ ¬ æ ® º eve æ 3a   a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ œ € e được ˜ e city ˜ a ° Ž a º º I phần tư Œ eve a ¥eve e  a œ ° e  ¢æ eve ” a ‹ ¢æ œ € a ¯ † e › † e š Ž æ ® µ a ° ‡ æ Œ  c º Œ e ‡ ³ 2024a ¹ ´ a ˆ  I phần tư Œ e ‚ „ a ° ‡ Carey barber æ ± a … ¥a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨ e – ‹ a ± • e ¡ Œ a ‹ • a € ‚

A € € a € € æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥eve e  c š „ c › ® æ ¨ ™ a Œ … æ ‹ ¬ æ ® º eve æ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ 3a   æ œ € e được ˜ e city ˜ a ° Ž a º º e ba phần › c “ ¦ c ˆ ba phần a €  a, ba phần a phần tư Š a ¤được a city ’ Œ a phần tư Š e – © I phần tư Œ a  Œ æ ™ ‚ c ¢º a ¿  e ‡  a °  a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ 24a € ‹ c ‡ Ÿ a ’ Œ a œ ° a ¸ ‹ e š "e  “ c ¶ ² c µ ¡ c š „ e ¡ Œ a ‹ • a  – a ba phần — a € Œ æ ± º a ® š æ € a "€  eve e  a º ‹ a ‹  a ˆ © I phần tư Œ æ ‘ æ" ¯ € a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a € Œ a œ ¨ a Š æ ² ™ c š „ æ eve ² c  † e ƒ ½ a Š › a €  I phần tư Œ a € Œ e € ™ a ° ‡ æ ˜ ¯ a ¸ € a ´ e  ž a ¸ ¸ æ phần tư được e • city o c š „ æ ˆ ° c ˆ I phần tư Œ c › ® a ‰  æ ˆ ‘ a € ‘ a ¯ ¦ c  ba phần c › ® æ ¨ ™ c š „ e € ² c ¨ ‹ e ‚ „ æ œ ª a ˆ ° a ¸ € a  Š a € ‚ a €  æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city e ‚ „ e ¡ Eve ¨ c ¤º I phần tư Œ a ¥e ‰ ² a ˆ — a °  a Š æ ² ™ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • c š „ æ ™ ‚ e – “ a ® ‰ æ Ž ’ I phần tư Œ c ” ± a ¯ ¦ a œ ° e ¡ Œ a ‹ • e € ² a ± • a €  a œ ‹ e š › a điều torah “ a Š › a ’ Œ e ‡ ‹ æ ” eve ba phần a ¥e ‰ ² a ˆ — a º º e ³ ª c š „ æ © Ÿ æ œ ƒ c ‰ a ¤š a € ‹ a › c ´ æ ± º a ® š a € ‚

A € € a € € eve a ¥æ ‹ ’ e ¨ Ž e được – city e ® “ a o ´ æ ” ¿ a º œ e ‡  æ Ž Œ a Š æ ² ™

A € € a € € a º † e điều torah æ "ˆ ° a ½ ¹ c ± Œ a Š ƒ æ ƒ … æ ³  c š „ a º º a điều torah city e €  e œ ² I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ – ° c š „ e được ˜ city a phần tư, a º ¦ a œ ° e  ¢e ¡ Œ a ‹ • a  ¯ e ƒ ½ æ œ ƒ æ Œ  c º Œ æ • ¸ æ œ ˆ æ ™ ‚ e – “ I phần tư Œ eve a ¶ c º Œ a ˆ ° æ ˜ Ž a ¹ ´ I phần tư Œ æ ¤a ba phần Œ a ° ‡ a ‡ º c  ba phần a ¸ € a € ‹ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • a phần tư, a º ¦ e phần tư ƒ a ½ Ž c š „ a € Œ e  Ž æ ¸ ¡ A ’ Œ c © © a ® š a €  e š Ž æ ® µ I phần tư Œ e € ™ a ¸ € e š Ž æ ® µ a  ¯ e ƒ ½ æ Œ  c º Œ e ‡ ³ æ ˜ Ž a ¹ ´ a º • I phần tư Œ a ½ † a ± † æ ™ ‚ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a œ ° e  ¢e ƒ ¨ e š Š c š „ a … e được ” e ¡ city Œ a ‹ • a ° š a ¸  æ ¸ … æ ¥š a € ‚ a € Œ e  Ž æ ¸ ¡ a ’ Œ c © © a ® š a €  e š Ž æ ® µ a ° ‡ a œ ¨ a eve ¸ e ¦  a œ ° e  ¢æ ˆ ° a ½ ¹ a ¹ ‹ a ba phần Œ e € ² e ¡ Œ I phần tư Œ æ — ¨ a œ ¨ c ‚ º a Š æ ² ™ a œ ¨ æ ² ’ æ œ ‰ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c š „ æ ƒ … æ ³  a ¸ ‹ eve a º c được ‹ city æ – ° c š „ æ ˆ ° a ba phần Œ c © "a º  a  š a ¥½ æ º – a ‚ ™ a € ‚ a ¹ ba phần a ½  a …" e ƒ ¨ a º º a điều torah city e €  e œ ² I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ ” ¿ A º œ e ‡ ³ eve a Š æ ‹ ’ c µ • e ¨ Ž e được – city æ ˜ ¯ a  ¦ e ® “ a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ e ‡ ª æ eve ² æ ” ¿ A º œ a œ ¨ a Š æ ² ™ e ‡  æ – ° æ Ž Œ æ ¬ Š a € ‚

A € € a € € æ – ° a ¸ € e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  æ Œ  c º Œ Carey barber a ² æ Ž ¥e ¿ ‘ a … © a € ‹ æ œ ˆ I phần tư Œ a ¸ € a   eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e được ˜ city c ´ š eve e  a ® ˜ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c š „ 24a € ‹ c ‡ Ÿ a ¸ e ‡ ³ a ° ‘ æ œ ‰ 10a € ‹ c ‡ Ÿ e  e  ‡ a € Œ e ‡  a ‰ µ a €  I phần tư Œ e ¶ … e  Ž 50a   a ¸ c ´ š æ Œ ‡ æ  ® a ® ˜ a ’ Œ c ´ „ 5,000 a   æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  e ¢được æ city ® º a € ‚ c † Ÿ æ ‚ ‰ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ½ œ æ ˆ ° e ¨ ˆ a Š ƒ c š „ a º º a điều torah city e €  e œ ² I phần tư Œ eve a ¥eve e  e ª  c ‚ º a œ ¨ a Š æ ² ™ a Œ — e ƒ ¨ c š „ e ¡ Œ a ‹ • a ° š æ œ ª a ® Œ æ ˆ  I phần tư Œ a € Œ a ¤" æ ¦ ‚ a  ª a ® Œ æ ˆ  a º † 40% I phần tư Œ a  ¯ e ƒ ½ e ‚ „ e œ € a … © a ‘ ¨ a ˆ ° a ¸ € a € ‹ æ œ ˆ æ ™ ‚ e – “ a € ‚ a €  e ‡ ³ æ – phần tư a œ ¨ a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨ c š „ e ¡ Eve Œ a ‹ • I phần tư Œ a ¥eve e  æ eve ” a ‹ ¢a ° ‡ e › † a ¸ a œ ¨ æ ± — a ° ¤a ° phần tư æ – ¯ a  Š æ ‹ ‰ æ ³ • I phần tư Œ a Ž Ÿ a › æ ˜ ¯ a Š æ ² ™ e ˆ ‡ a Ÿ ƒ a  Š e ‚ Š a ¢ƒ a  điều torah a ² ¸ a ’ Œ a œ ° a ¸ ‹ e µ ° c  e š "e"  “ I phần tư Œ æ ˜ ¯ a € Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ e ‡  eve a º eve e  a º ‹ e ƒ ½ a Š › c š „ e — œ e  µ a €  a € ‚

A € € a € € c ” ± æ – eve phần tư a ¥e ‰ ² a ˆ — a ’ Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a º ’ c › ¸ æ Œ ‡ e ² ¬ a °  æ – ¹ æ œ ª e ƒ ½ a ® Œ æ • ´ a ± ¥e ¡ Œ æ ¤a ‰  a  œ c  được a city  ” e ° æ ‰ € e ¦  a ® š c š „ c ba phần © a ‹ ™ I phần tư Œ a  œ c  e được ‡ city a city ˆ ¤c › ® a ‰  e ™, a … ¥a ƒ µ a ± € a € ‚ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c ¸ ½ c  † a … a "¡ ” a ° phần tư a º ž e ƒ ¡ A ¸ Š a ‘ ¨ a … a ® điều torah a ¸ ƒ a  ¬ a › ž a œ ¨ a  ¡ a ¡ ” c ˆ ba phần c š „ e được ‡ a city ˆ ¤eve a điều torah e ¡ ¨; a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ ” ¿ æ eve ² a ± € a ‰ ¯ a eve ¸ a ¸ e ˜ ¿ E ¯ e điều torah  a ‰ ‡ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a  œ c  được a city ‰  a ¸  æ œ ƒ a †  e ˆ ‡ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e € ² e ¡ Œ e được ‡ a city ˆ ¤I phần tư Œ a ¹ Ÿ a ¸  æ œ ƒ a º ’ c › ¸ a º ¤æ  › e ¢được æ city ‰ điều torah æ Š phần tư a º º a “ ¡ a € ‚

A € € a € € e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần tư š  "I a € Œ æ ˆ ° c ˆ a ° ‡ æ Œ  c º Œ 10a ¹ ´ a € 

A € € a € € æ ³ • a œ ‹ c ¸ ½ c µ ± e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần  a ¸ Š a ‘ ¨ a … æ Š µ e  ” a  ¡ A ¡ ” c ˆ ba phần e ¦ – e ƒ ½ a ¤š a “ ˆ I phần tư Œ e © ¦ a œ – æ Ž ¨ a ‹ • a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a ¯ ¦ c  ba phần æ – ° c š „ a  œ c  được a city € ‚ eve a – e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a € Œ a ba phần ¹ a º • æ ‘ æ "¯ € a €  a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ „  a ‘ ³ c  € a € Œ æ ˆ ° c ˆ a ° ‡ æ Œ  c º Œ 10a ¹ ´ a €  I phần tư Œ a › Eve æ ¤a ¥e ‰ ² a ˆ — e œ € e ¦  æ › ´ a ¥½ a œ ° c • Œ a ® š a … ¶ æ ˆ ° c ˆ c š „ æ œ € c µ ‚ c › ® æ ¨ ™ a € ‚ e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần  e ‚ „ e ‡  c ” ³ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c š „ e ‡ ª e ¡ › æ ¬ Š I phần tư Œ a ½ † a € Œ æ “  æ œ ‰ e ‡ ª e ¡ › æ ¬ Š a ¸ ¦ a ¸  æ „  a ‘ ³ c  € æ œ ‰ æ ¬ Š æ eve ” æ “ Š a ¹ ³ æ ° ‘ a €  a € ‚

Trung quốc muốn thực hiện một bước nhảy công nghệ? Baidu đã đặt mua một con chip AI của huawei …Vidia thay thế.
판탄 Sơ đồ trang web

12