판탄

Eve I ¿ E ‹ ± a œ ‹ e ™  a ˆ ¶ c eve "æ ° ‘ æ – ° æ ” ¿ C –

  
LIVE      

판탄

Eve I ¿ E ‹ ± a œ ‹ e ™  a ˆ ¶ c eve "æ ° ‘ æ – ° æ ” ¿ C –

A € € a € € œ a – I phần tư š e ‹ ± a œ ‹ c ¤ba phần æ œ ƒ æ ° › a œ  a °  c eve "æ ° ‘ æ „ ˆ c ™ phần tư a ¸  a  ‹ a ¥½ I phần tư Œ c eve" e ‹ ± æ ¸ ¯ a º º æ „ Ÿ a ˆ ° æ “ ” æ † ‚ a € ‚ \ e, ¯ e €  c ¤ba phần

A € € a € € e ™  a ˆ ¶ c eve "æ ° ‘ æ ” œ e ¦ ª a ± ¬ a … ¥a ¢ƒ

A € € a € € a € ¢e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ a ® điều torah a ¸ ƒ a ° ‡ a ba phần ž æ ˜ Ž a ¹ ´ æ ˜ ¥a điều torah e – ‹ a ‹ "c ¦  æ ¢a ba phần ž a º ‹ e † e, a, ¥a city ½ œ c š „ c eve" æ ° ‘ æ ” œ e ¦ ª a ± ¬ e µ ´ e ‹ ± a ± … c • ™ I phần tư Œ a ¸ ¦ a ° ‡ c ” ³ e được ‹ a city ® ¶ a º c ° ½ e ‰ c š „ æ œ € a ½ Ž a ¹ ´ e – ª a ba phần ž 1.86 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š I phần tư ˆ c ´ „ 18e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a ¤" a ¹ … a ¸ Š e ª ¿ e ‡ ³ 3,87 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š I phần tư ˆ c ´ „ 38e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a € ‚

A € € a € € a ¸ Š e ª ¿ æ Š € e ¡ Eve “ c "æ ° ‘ e – € æ ª leibovitz

A € € a € € a € ¢c ” ³ e được ‹ city e ™ ¤e ¡ ž c ” Ÿ e ˆ ‡ e o c  † c ° ½ e ‰ eve a ¥a ¤– æ Š € e ¡ Carey barber “ a ¥a ½ œ c ° ½ e ‰ c š „ æ œ € a ½ Ž a ¹ ´ e – ª a ° ‡ a ba phần ž 2,62 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š I phần tư ˆ c ´ „ 26e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a ¤" a ¹ … a ¸ Š e ª ¿ E ‡ ³ 3,87 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š I phần tư ˆ c ´ „ 38e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a € ‚ æ ¤a ¤– I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a ° ‡ a  – æ ¶ ˆ a ba phần ž a º ‹ a € Œ c Ÿ c phần tư º e Carey barber  æ ¥æ ¸ … a – ® a €  a … "æ ‰ € a ˆ — a, ¥a ½ œ c eve" æ ° ‘ c ” ³ e được ‹ city c ° ½ E ‰ æ ™ ‚ c š „ 20% a ¹ ´ e – ª æ Š ˜ æ ‰ điều torah a ba phần … e  ‡ I phần tư Œ a ¸ ¦ e ¨ ˆ a Š ƒ e ‡  æ – ° a ¯ © æ Ÿ ¥e © ² æ ¸ … a – ® a € ‚

A € € a € € e ™  a ˆ ¶ a ¸ c ” Ÿ c ° ½ e ‰

A € € a € € a € ¢æ ˜ Ž a ¹ ´ 1 æ œ ˆ e µ, I phần tư Œ e ™ ¤c ” c © ¶ a ž ‹ c ¢© a điều torah được a city ¹ ‹ a ¤– I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a ° ‡ c ¦  æ ¢a œ ‹ e š › a ¸ c ” Ÿ æ ” œ a ¸ ¶ a ® ¶ a ± ¬ e µ ´ e ‹ ± e ™ ª e ® € a € ‚ e ‹ ± a œ ‹ e ‚ „ a ° ‡ a Š A, một phần a °  c • ¢æ ¥c ” Ÿ c ° ½ e ‰ c š „ a ¯ © æ Ÿ ¥a € ‚

A € € a € € a ¸ Š e ª ¿ E † city c ™ ‚ a ¿  a  ¥e ™ „ a Š e ² leibovitz

A € € a € € a € ¢c eve "æ ° ‘ c ¹ ³ c ´  c š „ e † city c ™ ‚ a ¿  a  ¥e ™ „ a Š e eve ² a ° ‡ a ba phần ž æ ¯  a ¹ ´ 624e ‹ ± e Ž Š a ¢ž e ‡ ³ 1035e ‹ ± e Ž Š I phần tư Œ a ¢ž a ¹ … e  ” 66% a € ‚

A € € a € € æ – ° e ¦  æ   a ½ ± e Ÿ ¿ C eve "e ‹ ± æ ¸ ¯ a º º

A € € a € € c eve "e ‹ ± æ ¸ ¯ a º º c µ „ c ¹ ” a ¸ Š æ œ ˆ c ™ phần tư a ¸ ƒ c š „ a ± a ‘ Š e ¡ ¯ c ¤º I phần tư Œ a ƒ … æ œ ‰ 35% c š „ BNOc eve "e ‹ ± æ ¸ ¯ a º º æ œ ‰ a … ¨ e  Carey barber, a ¥a ½ œ a € ‚ a ¸ € a º › c eve" e ‹ ± æ ¸ ¯ a º º a Ž Ÿ æ œ ¬ e ¨ ˆ a Š ƒ e ‡ ª a, ± c  ² a ba phần — e ‹ ± a œ ‹ a œ ‹ c ±  a ¹ ‹ a ba phần tư Œ Œ "I e € š e  Ž a ® ¶ a º c ° ½ e ‰ e ® “ e …  a  ¶ e µ ´ e ‹ ± a œ ˜ e  š I phần tư Œ a ½ † æ – ° e ¦  a ¤" a ¹ … a ¸ Š e ª ¿ A ® ¶ a º c ° ½ e ‰ a ¹ ´ e – ª e – € æ eve ª I phần tư Œ eve a ¤eve a – a € ‘ æ “ ” æ † ‚ c › ¤c ® — e  ½ c © º a € ‚ a ¸  a ° ‘ c eve "e ‹ ± æ ¸ ¯ a º º e ª  c ‚ º I phần tư Œ æ – ° e ¦  a  ¯ e ƒ ½ æ ˜ ¯ e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ æ š — a ¸ e €  æ ¥a € Œ e  ½ e – ˜ a €  c š „ a ¿ ¡ E ™ Ÿ a € ‚

A € € a € € a ¤" a … ¬ a ± æ • ´ c  †

Eve a ¥æ ± º æ ‘ æ "¯ € a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ “ ¬ æ eve ” a Š æ ² ™ e ‡ ³ a ° ‘ a ¸ € a ¹ ´

A € € a € € eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c ¹ phần tư c º Œ a Š a phần tư, a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • I phần tư Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a ª ’ e được ” city e ba phần ¦ a … ¬ a ® ¤a ‘ ¨ æ — ¥(12 æ œ ˆ 3 æ — ¥) e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a œ ¨ e  Ž a eve Ž 24a °  æ ™ ‚ a … chữ "I phần tư Œ eve a ¥eve e  a °  a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Carey barber Œ a ‹ • a ² e € æ ˆ  e € ba phần 700a º º eve æ a º ¡ I phần tư Œ a … ¶ a ¸ a ‘ ¨ æ — ¥a ‡ Œ æ ™ ¨ a °  a Š æ ² ™ a ¸ e ƒ ¨ c š „ a ¸ ƒ e ³ ´ a ‚ ‘ e › điều torah æ ° ‘ c ‡ Ÿ a ’ Œ a Š ª e ³ ½ e ³ ´ c ‰ ¹ e › điều torah æ ° ‘ c ‡ Ÿ c ™ phần tư a ‹ • c © º e ¥² I phần tư Œ e € æ ˆ  e ‡ ³ a ° ‘ 32a º º eve æ a º ¡ A € ‚ a € Š e ‡ ‘ e ž  æ ™ ‚ a ± a € ‹ æ  ´ a phần tư • æ • ¸ a   æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ điều torah e ¨ ˆ a Š ƒ a °  a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c ™ phần tư e µ, a ¸ € a ´ c ‚ º æ œ Ÿ a ¸ € a ¹ ´ æ ˆ – æ › ´ Carey barber e • æ ™ ‚ e – “ c š „ æ ˆ ° a ½ ¹ I phần tư Œ c › ® æ ¨ ™ a Œ … æ ‹ ¬ æ ® º eve æ 3a   a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ œ € e được ˜ e city ˜ a ° Ž a º º I phần tư Œ eve a ¥eve e  a œ ° e  ¢æ eve ” a ‹ ¢æ œ € a ¯ † e › † e š Ž æ ® µ a ° ‡ æ Œ  c º Œ e ‡ ³ 2024a ¹ ´ a ˆ  I phần tư Œ e ‚ „ a ° ‡ Carey barber æ ± a … ¥a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨ e – ‹ a ± • e ¡ Œ a ‹ • a € ‚

A € € a € € æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥eve e  c š „ c › ® æ ¨ ™ a Œ … æ ‹ ¬ æ ® º eve æ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ 3a   æ œ € e được ˜ e city ˜ a ° Ž a º º e ba phần › c “ ¦ c ˆ ba phần a €  a, ba phần a phần tư Š a ¤được a city ’ Œ a phần tư Š e – © I phần tư Œ a  Œ æ ™ ‚ c ¢º a ¿  e ‡  a °  a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ 24a € ‹ c ‡ Ÿ a ’ Œ a œ ° a ¸ ‹ e š "e  “ c ¶ ² c µ ¡ c š „ e ¡ Œ a ‹ • a  – a ba phần — a € Œ æ ± º a ® š æ € a "€  eve e  a º ‹ a ‹  a ˆ © I phần tư Œ æ ‘ æ" ¯ € a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a € Œ a œ ¨ a Š æ ² ™ c š „ æ eve ² c  † e ƒ ½ a Š › a €  I phần tư Œ a € Œ e € ™ a ° ‡ æ ˜ ¯ a ¸ € a ´ e  ž a ¸ ¸ æ phần tư được e • city o c š „ æ ˆ ° c ˆ I phần tư Œ c › ® a ‰  æ ˆ ‘ a € ‘ a ¯ ¦ c  ba phần c › ® æ ¨ ™ c š „ e € ² c ¨ ‹ e ‚ „ æ œ ª a ˆ ° a ¸ € a  Š a € ‚ a €  æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city e ‚ „ e ¡ Eve ¨ c ¤º I phần tư Œ a ¥e ‰ ² a ˆ — a °  a Š æ ² ™ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • c š „ æ ™ ‚ e – “ a ® ‰ æ Ž ’ I phần tư Œ c ” ± a ¯ ¦ a œ ° e ¡ Œ a ‹ • e € ² a ± • a €  a œ ‹ e š › a điều torah “ a Š › a ’ Œ e ‡ ‹ æ ” eve ba phần a ¥e ‰ ² a ˆ — a º º e ³ ª c š „ æ © Ÿ æ œ ƒ c ‰ a ¤š a € ‹ a › c ´ æ ± º a ® š a € ‚

A € € a € € eve a ¥æ ‹ ’ e ¨ Ž e được – city e ® “ a o ´ æ ” ¿ a º œ e ‡  æ Ž Œ a Š æ ² ™

A € € a € € a º † e điều torah æ "ˆ ° a ½ ¹ c ± Œ a Š ƒ æ ƒ … æ ³  c š „ a º º a điều torah city e €  e œ ² I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ – ° c š „ e được ˜ city a phần tư, a º ¦ a œ ° e  ¢e ¡ Œ a ‹ • a  ¯ e ƒ ½ æ œ ƒ æ Œ  c º Œ æ • ¸ æ œ ˆ æ ™ ‚ e – “ I phần tư Œ eve a ¶ c º Œ a ˆ ° æ ˜ Ž a ¹ ´ I phần tư Œ æ ¤a ba phần Œ a ° ‡ a ‡ º c  ba phần a ¸ € a € ‹ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • a phần tư, a º ¦ e phần tư ƒ a ½ Ž c š „ a € Œ e  Ž æ ¸ ¡ A ’ Œ c © © a ® š a €  e š Ž æ ® µ I phần tư Œ e € ™ a ¸ € e š Ž æ ® µ a  ¯ e ƒ ½ æ Œ  c º Œ e ‡ ³ æ ˜ Ž a ¹ ´ a º • I phần tư Œ a ½ † a ± † æ ™ ‚ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a œ ° e  ¢e ƒ ¨ e š Š c š „ a … e được ” e ¡ city Œ a ‹ • a ° š a ¸  æ ¸ … æ ¥š a € ‚ a € Œ e  Ž æ ¸ ¡ a ’ Œ c © © a ® š a €  e š Ž æ ® µ a ° ‡ a œ ¨ a eve ¸ e ¦  a œ ° e  ¢æ ˆ ° a ½ ¹ a ¹ ‹ a ba phần Œ e € ² e ¡ Œ I phần tư Œ æ — ¨ a œ ¨ c ‚ º a Š æ ² ™ a œ ¨ æ ² ’ æ œ ‰ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c š „ æ ƒ … æ ³  a ¸ ‹ eve a º c được ‹ city æ – ° c š „ æ ˆ ° a ba phần Œ c © "a º  a  š a ¥½ æ º – a ‚ ™ a € ‚ a ¹ ba phần a ½  a …" e ƒ ¨ a º º a điều torah city e €  e œ ² I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ ” ¿ A º œ e ‡ ³ eve a Š æ ‹ ’ c µ • e ¨ Ž e được – city æ ˜ ¯ a  ¦ e ® “ a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ e ‡ ª æ eve ² æ ” ¿ A º œ a œ ¨ a Š æ ² ™ e ‡  æ – ° æ Ž Œ æ ¬ Š a € ‚

A € € a € € æ – ° a ¸ € e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  æ Œ  c º Œ Carey barber a ² æ Ž ¥e ¿ ‘ a … © a € ‹ æ œ ˆ I phần tư Œ a ¸ € a   eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e được ˜ city c ´ š eve e  a ® ˜ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ c š „ 24a € ‹ c ‡ Ÿ a ¸ e ‡ ³ a ° ‘ æ œ ‰ 10a € ‹ c ‡ Ÿ e  e  ‡ a € Œ e ‡  a ‰ µ a €  I phần tư Œ e ¶ … e  Ž 50a   a ¸ c ´ š æ Œ ‡ æ  ® a ® ˜ a ’ Œ c ´ „ 5,000 a   æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  e ¢được æ city ® º a € ‚ c † Ÿ æ ‚ ‰ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ½ œ æ ˆ ° e ¨ ˆ a Š ƒ c š „ a º º a điều torah city e €  e œ ² I phần tư Œ eve a ¥eve e  e ª  c ‚ º a œ ¨ a Š æ ² ™ a Œ — e ƒ ¨ c š „ e ¡ Œ a ‹ • a ° š æ œ ª a ® Œ æ ˆ  I phần tư Œ a € Œ a ¤" æ ¦ ‚ a  ª a ® Œ æ ˆ  a º † 40% I phần tư Œ a  ¯ e ƒ ½ e ‚ „ e œ € a … © a ‘ ¨ a ˆ ° a ¸ € a € ‹ æ œ ˆ æ ™ ‚ e – “ a € ‚ a €  e ‡ ³ æ – phần tư a œ ¨ a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨ c š „ e ¡ Eve Œ a ‹ • I phần tư Œ a ¥eve e  æ eve ” a ‹ ¢a ° ‡ e › † a ¸ a œ ¨ æ ± — a ° ¤a ° phần tư æ – ¯ a  Š æ ‹ ‰ æ ³ • I phần tư Œ a Ž Ÿ a › æ ˜ ¯ a Š æ ² ™ e ˆ ‡ a Ÿ ƒ a  Š e ‚ Š a ¢ƒ a  điều torah a ² ¸ a ’ Œ a œ ° a ¸ ‹ e µ ° c  e š "e"  “ I phần tư Œ æ ˜ ¯ a € Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ e ‡  eve a º eve e  a º ‹ e ƒ ½ a Š › c š „ e — œ e  µ a €  a € ‚

A € € a € € c ” ± æ – eve phần tư a ¥e ‰ ² a ˆ — a ’ Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ a º ’ c › ¸ æ Œ ‡ e ² ¬ a °  æ – ¹ æ œ ª e ƒ ½ a ® Œ æ • ´ a ± ¥e ¡ Œ æ ¤a ‰  a  œ c  được a city  ” e ° æ ‰ € e ¦  a ® š c š „ c ba phần © a ‹ ™ I phần tư Œ a  œ c  e được ‡ city a city ˆ ¤c › ® a ‰  e ™, a … ¥a ƒ µ a ± € a € ‚ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c ¸ ½ c  † a … a "¡ ” a ° phần tư a º ž e ƒ ¡ A ¸ Š a ‘ ¨ a … a ® điều torah a ¸ ƒ a  ¬ a › ž a œ ¨ a  ¡ a ¡ ” c ˆ ba phần c š „ e được ‡ a city ˆ ¤eve a điều torah e ¡ ¨; a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ ” ¿ æ eve ² a ± € a ‰ ¯ a eve ¸ a ¸ e ˜ ¿ E ¯ e điều torah  a ‰ ‡ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a  œ c  được a city ‰  a ¸  æ œ ƒ a †  e ˆ ‡ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e € ² e ¡ Œ e được ‡ a city ˆ ¤I phần tư Œ a ¹ Ÿ a ¸  æ œ ƒ a º ’ c › ¸ a º ¤æ  › e ¢được æ city ‰ điều torah æ Š phần tư a º º a “ ¡ a € ‚

A € € a € € e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần tư š  "I a € Œ æ ˆ ° c ˆ a ° ‡ æ Œ  c º Œ 10a ¹ ´ a € 

A € € a € € æ ³ • a œ ‹ c ¸ ½ c µ ± e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần  a ¸ Š a ‘ ¨ a … æ Š µ e  ” a  ¡ A ¡ ” c ˆ ba phần e ¦ – e ƒ ½ a ¤š a “ ˆ I phần tư Œ e © ¦ a œ – æ Ž ¨ a ‹ • a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a ¯ ¦ c  ba phần æ – ° c š „ a  œ c  được a city € ‚ eve a – e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a € Œ a ba phần ¹ a º • æ ‘ æ "¯ € a €  a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ „  a ‘ ³ c  € a € Œ æ ˆ ° c ˆ a ° ‡ æ Œ  c º Œ 10a ¹ ´ a €  I phần tư Œ a › Eve æ ¤a ¥e ‰ ² a ˆ — e œ € e ¦  æ › ´ a ¥½ a œ ° c • Œ a ® š a … ¶ æ ˆ ° c ˆ c š „ æ œ € c µ ‚ c › ® æ ¨ ™ a € ‚ e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần  e ‚ „ e ‡  c ” ³ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c š „ e ‡ ª e ¡ › æ ¬ Š I phần tư Œ a ½ † a € Œ æ “  æ œ ‰ e ‡ ª e ¡ › æ ¬ Š a ¸ ¦ a ¸  æ „  a ‘ ³ c  € æ œ ‰ æ ¬ Š æ eve ” æ “ Š a ¹ ³ æ ° ‘ a €  a € ‚

Tổng thư ký NATO "ủng hộ sự gián đoạn nhân đạo …Bảo vệ dân thường."
판탄 Sơ đồ trang web

12