판탄

Chính phủ quân sự Niger và liên minh châu âu phá vỡ hiệp ước quân sự để đẩy nhanh tiến độ ủng hộ nga

  
LIVE      

판탄

Chính phủ quân sự Niger và liên minh châu âu phá vỡ hiệp ước quân sự để đẩy nhanh tiến độ ủng hộ nga

Kết thúc bởi một cuộc đảo chính quân sự của nước Niger quyết định hủy bỏ hiệp ước quân sự với EU và củng cố hợp tác quân sự với nga.

Bộ trưởng bộ ngoại giao quân sự Niger đã ra một tuyên bố vào ngày 4 (giờ địa phương) rằng sẽ hủy bỏ hai hiệp định an ninh được ký vào năm 2012 và tháng 2 năm nay để hợp tác quân sự với eu.

Theo báo cáo của ap, AFP và nhiều người khác, chính quyền quân sự đã đạt được một thỏa thuận để tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước tại thủ đô Niamey vào ngày hôm đó.

Một đoàn đại biểu của bộ trưởng bộ quốc phòng nga đã đến Niger lần đầu tiên vào ngày hôm trước với tư cách một đoàn đại biểu của chính phủ nga kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra vào tháng 7.

Ở Niger, được biết đến là một quốc gia nghèo nhất thế giới, vào ngày 26 tháng 7, bộ quân đội được lãnh đạo bởi giám đốc quân đội của tổng thống, abdu rahmanetiani, đã bắt giữ tổng thống muhammad bazoum và nắm quyền kiểm soát bằng một cuộc đảo chính.

Vào tháng 9 năm nay, chính phủ và quân đội hàn quốc, cùng với Mali và burkina faso đã ký hiệp ước bảo vệ lẫn nhau để chống lại cộng đồng kinh tế tây phi (ECOWAS), đã yêu cầu khôi phục quyền lực của tổng thống bazou và cảnh báo sự can thiệp quân sự.

Gần đây, viện trợ liên minh châu âu

Và như vậy, cách xa các quốc gia thống trị trong quá khứ, pháp và liên minh châu âu, cùng với các nước láng giềng như Mali và burkina faso, nơi đã củng cố hợp tác với nga.

Mặc dù nga không có đại sứ quán ở Niger, nhưng cũng như Mali, burkina faso, vân vân, người nga có tầm ảnh hưởng qua tập đoàn wagoner, tập đoàn lính đánh thuê dân sự.

Đặc biệt là sau vụ đảo chính, khi ECOWAS cảnh báo về việc can thiệp vào quân đội, tập đoàn Wagner đã cho thấy trước tiên là có ý định hỗ trợ quân đội Niger.

Mali và burkina faso cùng với Niger từng là thuộc địa của pháp, tất cả quân đội pháp đã được di tản trong 3 năm qua sau khi chính quyền quân sự lên nắm quyền bằng một cuộc đảo chính.

Eve I ¿ C ba phần Ž c œ ba phần e ° e • I š a ¿ đang ở … e ˆ a • Ÿ a ‹ • a °  æ ‹ œ c eve ™ c š „ a ½ ˆ a Š ba phần e ª ¿ æ Ÿ ¥

A € € a € € œ a – I phần tư š c ba phần Ž a œ ‹ c œ ba phần e ° e ™ ¢e ° e • o c ´ „ c ¿ 2 ° e  œ æ — ¥a ¨  e „ … a °  æ ‹ œ c eve ™ c ™ phần tư e µ, a ½ ˆ a Š ba phần e ª ¿ æ Ÿ ¥a € ‚ \ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ æ “ š CNNa ± e  “ I phần tư š c ba phần Ž a œ ‹ a œ ‹ æ œ ƒ c œ ba phần e ° e ™ ¢e ° e • o c ´ „ c ¿ 2 ° e  œ æ — ¥e  ² c ¨ ± I phần tư Œ a … ± a ’ Œ eve e ¨ æ œ ‰ e ¶ ³ a ¤c š „ c ¥¨ æ • ¸ a • Ÿ a ‹ • a °  c ba phần Ž a œ ‹ c ¸ ½ c µ ± æ ‹ œ c eve ™ c š „ a ½ ˆ a Š ba phần e ª ¿ Eve æ Ÿ ¥a € ‚ a – e ‚ „ e ª ª I phần tư Œ a … ± a ’ Œ eve e ¨ a º º a € Œ æ œ ‰ e ² ¬ a eve leibovitz e € ™ æ ¨ điều torah a  š a €  a € ‚ a … ± a ’ Œ eve e ¨ æ Œ ‡ e ² ¬ c ™ ½ a ® ® e eve ˜ c ¤™ eve a – a € ‘ a °  æ ‹ œ c eve ™ a  Š a … ¶ a … ’ a  c š „ æ µ, a ¤– a Eve • † æ ¥æ ´ a ‹ • e € ² e ¡ Œ e ª ¿ æ Ÿ ¥a € ‚ c ™ ½ a ® ® a ‰ ‡ æ Œ ‡ e ² ¬ a … ± a ’ Œ eve e ¨ a ‡ º æ – phần tư æ ” ¿ Eve æ ² a ‹ • æ © Ÿ e © † æ ¯ € æ ‹ œ c eve ™ a € ‚

A € € a € € a … ± a ’ Œ eve e ¨ e ˜ a ° Ž a ± ¤c ¨ ± I phần tư Œ eve a – a € ‘ e ª  c ‚ º æ œ ‰ a ¿ … e ¦  a ° ± a °  æ ‹ œ c eve ™ c š „ a ½ ˆ a Š ba phần e ª ¿ æ Ÿ ¥e € ² e ¡ Œ e ¡ ¨ æ ± º I phần tư Œ a › c ‚ º c ™ ½ a ® ® e eve ˜ c ¤™ eve a – a € ‘ e ª ¿ Eve æ Ÿ ¥æ ‹ œ c ™ a ® ¶ æ —  a € ‚ c ´ „ c ¿ ° e  œ e ª ª I phần tư Œ c ™ ½ a ® ® e eve ˜ æ ¢e ‡ ³ a ° ‘ a … © e ‡ ³ a ¸ ‰ a   a  ¸ æ ³ • e ƒ ¨ e ‰ a º º a ½ œ e ‰ I phần tư Œ e ‚ „ æ ‰ điều torah c • ™ a º † a œ ‹ a ® ¶ æ ª ” æ ¡ ˆ e ¤¨ c š „ e ‰ æ “ š I phần tư Œ a € Œ æ điều torah a phần tư  c š „ a ½ ˆ a Š ba phần e ª ¿ æ Ÿ ¥e ¡ Eve ¨ æ ± º a  ¯ a ¥e ® “ æ ˆ ‘ a € ‘ æ Ž ¡ A  – a ¸ ‹ a ¸ € æ ¥a ¿ … e ¦  æ Ž ª æ – ½ I phần tư Œ æ ˆ ‘ e ª  c ‚ º e € ™ æ ˜ ¯ æ ˆ ‘ a € ‘ a ¿ … e ˆ e ¦  a  š c š „ a € ‚ a €  c ™ ½ a ® ® æ ³ • a ba phần ‹ e ¡ "A •  e ba phần ¦ a … ¬ a ® ¤c ™ phần tư e ¨ € a º º e – © a" † æ – ¯ a   e " e ª ª I phần tư Œ a … ± a ’ Œ eve e ¨ æ ¤e ˆ ‰ a ‡ º æ – phần tư æ ” ¿ Eve æ ² a ‹ • æ © Ÿ I phần tư Œ æ — ¨ a œ ¨ c ” ¨ e ¬ Š e ¨ € e © † æ ¯ € c ¸ ½ c µ ± I phần tư Œ a € Œ e € ™ a   æ ˜ a ‡ º c œ ba phần e ° e ™ ¢a … ± a ’ Œ eve e ¨ a º º c š „ æ, a º ‚ a € ‚ a € 

A € € a € € a º ” e ’ "a ¤" æ ¨ “ æ — ¥a ‰  c ™ phần tư a ¸ ƒ c š „ a ¹ ´ a º ¦ a ± a ‘ Š e ¡ ¯ c ¤º I phần tư Œ c ba phần Ž eve e  a … "e ƒ ¨ c š „ æ ¥µ c được ¯ city a eve ¸ c ba phần © eve a  c „ ¶ eve a ¤a º º æ “ ” æ † ‚ I phần tư Œ 78a   c  ba phần a ½ ¹ a º º a “ ¡ æ ¶ ‰ a city Œ æ ” ¯ æ Œ  æ Ž ¨ c ¿ leibovitz C ba phần Ž a œ ‹ æ ” ¿ A º œ I phần tư Œ a  ¦ a ¤– 44a   eve e  a º º æ ¶ ‰ a city Œ æ ” ¯ æ Œ  æ ˆ – a  ƒ e ˆ ‡ æ   æ € – a eve ¸ c ba phần © a € ‚ 2023e ² ¡ A ¹ ´ I phần tư Œ c ba phần Ž eve e  a  „ eve e  c ¨ ® a … ± e  ¢e ‡ ¨ 183e … æ ¥µ c được ¯ city a eve ¸ c ba phần © æ Œ ‡ æ Ž chữ "I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ a œ – e ¬ € æ Ž ¨ c ¿ eve æ ” ¿ A º œ a €  æ ” ¯ æ Œ  æ   æ € – a eve ¸ c ba phần © a €  a ® điều torah a ‚ ³ æ "e ¦ – a €  eve a ¥æ š ´ a Š › æ ‰ ‹ æ ® µ e ¿ ½ æ ± ‚ æ ” ¿ Eve æ ² c › ® æ ¨ ™ c ‰ a € ‚ c ba phần Ž a œ ‹ a œ ‹ e ˜ ² e ƒ ¨ e •, a ¥" æ – ¯ æ ± € 2021a ¹ ´ a ¸ ‹ eve a ¤æ Ž ¡ A  – æ Ž ª æ – ½ æ ¶ ˆ e ™ ¤eve e  e š Š a … "e ƒ ¨ c š „ æ ¥µ c được ¯ city a eve ¸ c ba phần tư Œ ©" I a ¸ € a ® š c ¨ ‹ a º ¦ a ¸ Š æ ˜ ¯ a °  c • ¶ a ¹ ´ 1 æ œ ˆ 6 æ — ¥c ba phần Ž a œ ‹ a œ ‹ æ œ ƒ æ š ´ a º ‚ a º ‹ eve a ¶ a ½ œ a ‡ º a › ž æ ‡ ‰ I phần tư Œ c • ¶ æ ™ ‚ æ • ¸ a   a   e € € eve a phần tư  e  a º º a ’ Œ a ° ‘ æ • ¸ c  ba phần a ½ ¹ eve e  a º º a  ƒ e ˆ ‡ a º † æ š ´ a º ‚ a € ‚

Quân đội Israel nói bệnh viện shephah đã giấu con tin nước ngoài
판탄 Sơ đồ trang web

12