판탄

"Nguồn cung cấp pin bán rắn thế hệ mới vào năm 2025"

  
LIVE      

판탄

"Nguồn cung cấp pin bán rắn thế hệ mới vào năm 2025"

Thanh tra park sang-hyun: theo nhật báo nikkei (nhật bản)2, các công ty mỹ khởi nghiệp được tài trợ bởi các công ty nhật và đức sẽ cung cấp một thế hệ mới của pin bán rắn với chi phí sản xuất cao nhất là 40% so với pin lithium-ion hiện có từ năm 2025.

Theo báo cáo, công ty công nghệ 24 mét ở Massachusetts, hoa kỳ, dự định sản xuất hàng loạt pin bán rắn ở nhật bản, ấn độ, trung quốc sau năm 2025 và bán cho các doanh nghiệp sản xuất xe hơi ở châu á và tây âu.

24m được tài trợ bởi các công ty như itochu, Fuji film và Volkswagen của đức.

Đặc điểm của pin bán rắn sử dụng chất điện phân dạng đất sét là khả năng năng lượng của pin điện phân ít hơn so với pin li ion lỏng và hiệu quả năng lượng cao khoảng 50%.

Nhật báo nikkei cũng giới thiệu lợi thế của các công ty như Toyota là nó dễ sản xuất hơn pin rắn sẽ được sản xuất hàng loạt từ năm 2027.

Chỉ là nó có công suất nhỏ so với pin ion liti, nếu bạn lái xe điện trong một khoảng cách tương đối ngắn.

Nhật báo nikkei báo cáo rằng công ty ắc quy trung quốc CATL và công ty mỹ, SES, được tài trợ bởi Honda của nhật bản, cũng đang phát triển pin bán rắn.

Eve I ¿ A, eve ´ a ¥æ ˆ ° c  e ‡ city  c ‡ ƒ e ² ¨ e ˆ ¹ æ ˆ  æ eve ” æ “ Š c › ® æ ¨ ™

A € € a € € œ a – I phần tư š 11 æ œ ˆ 19 æ — ¥I phần tư Œ e ˆ ¹ eve e š a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ e  a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a Š æ city Œ  a € ‚ \ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ a € Š a, ba phần a œ ‹ a ¹ ‹ e  ² a € ‹ a €  c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư š e ™ ¤a º † æ ° điều torah a € ™ æ š – a Œ – a ½ ± e Ÿ ¿ E ˆ ª e  ‹ I phần tư Œ c ” ± eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a • † a º º æ “  æ œ ‰ c š „ e ˆ ¹ eve e š e ¿ ‘ æ œ Ÿ a ¤š æ ¬ ¡ A œ ¨ c ´ … æ Carey barber µ æ µ, a Ÿ Ÿ e  a ˆ ° æ ‰ điều torah æ Š phần tư æ ˆ – e € … e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ¤– c • Œ æ “ ” æ † ‚ I phần tư Œ e š ¨ c  € æ – ° a ¸ € e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c š „ æ Œ  c º Œ I phần tư Œ e ˆ ª e  ‹ æ ˆ  c ‚ º a º † æ – ° c š „ æ eve ” æ “ Š c › ® æ ¨ ™ I phần tư Œ e ™ ¤a º † a  ¯ e ƒ ½ a ½ ± e Ÿ ¿ E  ‹ e phần tư ¸ a ® ‰ a … ¨ I phần tư Œ æ › ´ a Š a Š ‡ æ µ, a ¸ Š e ¡  c ª  e ¢¨ e š ª a € ‚

A € € a € æ 11 € œ ˆ 19 æ — ¥I phần tư Œ a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a œ ¨ c ´ … æ µ, a º ž a ¸  c  điều torah I phần tư Œ a Š æ city Œ  a º † a ¸ € e ‰ ˜ c ” ± æ — ¥æ œ ¬ æ µ, e  ‹ a … ¬ a  ¸ a € Œ æ — ¥æ œ ¬ e ƒ µ e ˆ ¹ a €  e  ‹ c ‡ Ÿ c š „ e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ I phần tư Œ e © ² e ˆ ¹ c › ® a ‰  eve a  a  œ æ ³ Š a œ ¨ a ¹ Ÿ e – € e , a  ° e  ” æ ¸ ¯ a € ‚ a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ a ± ¬ æ – eve phần tư a ¥e ‰ ² a ˆ — a ¯ Œ a • † æ ˜ ‚ a Š C ˆ ba phần a   a ¸ ‹ c š „ e ˆ ¹ a … ¬ a  ¸ a € ‚

A € € a € æ 11 € œ ˆ 24 æ — ¥I phần tư Œ a  ¦ a ¸ € a ½  eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a • † a º º æ “  æ œ ‰ c š „ a € Œ e Œ city c ± ³ a €  e ™ Ÿ e › † e điều torah  c ® ± e ˆ ¹ I phần tư Œ a œ ¨ a  ° a º ¦ æ ´ ‹ e  a ˆ ° a ¸ € æ ž ¶ c „ ¡ A º º æ © Ÿ c š „ e ¥² æ “ Š a € ‚ 11 æ œ ˆ 26 æ — ¥I phần tư Œ æ ‡ ¸ æ Ž › a ˆ © æ ¯ ” e ‡ Œ a º ž a œ ‹ æ — — c š „ a € Œ a ¸ a ¤® a … ¬ a œ ’ a €  e ™ Ÿ æ ² ¹ e phần tư ª I phần tư Œ a œ ¨ a º ž a ¸  c  điều torah e ™ „ e ¿ ‘ e  æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a Š æ city Œ  a € ‚ e © ² e ˆ ¹ c ‚ º eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a „ „ e  ¬ a ¯ Œ c ¿  a ¥" a ½ › a   a ¸ ‹ c š „ Zodiace ˆ ª e  ‹ a … ¬ a  ¸ æ ‰ € æ Œ  æ œ ‰ a € ‚ c ba phần Ž a œ ‹ æ µ eve, e  a œ ¨ æ ” ¶ a ˆ ° æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ E ™ Ÿ a ba phần tư Œ Œ "I a ‡ º a ‹ • a œ ¨ c ´ … æ µ, e ™ „ e ¿ ‘ a € Œ e ‰ ba phần æ điều torah ® e ± ª a ¨  c ˆ ba phần e ™ Ÿ a €  e ˆ ª æ ¯  æ ˆ ° e ¬ ¥a ° Ž a ½ ˆ e © … e €  e ‰ ¦ a € Œ æ ¢… æ điều torah ® a €  e ™ Ÿ a ‰  a ba phần € e điều torah a "œ  I phần tư Œ c ba phần Ž eve e  e š ¨ a ba phần Œ æ Š “ c  ² a º † a º ” a   a ¹ ˜ a   a °  e ˆ ¹ e € ƒ e µ ° c š „ æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a € ‚ c ba phần Ž eve e  c ¨ ± I phần tư Œ a œ ¨ e điều torah æ "• ‘ a € Œ a ¸ a ¤® a … ¬ a œ ’ a €  e ™ Ÿ æ œ Ÿ e – “ I phần tư Œ c ” ± e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c ™ phần tư a ° „ c š „ a … © æ ž š a ½ ˆ e  “ a ° Ž a ½ ˆ I phần tư Œ e  ½ a œ ¨ a € Œ æ ¢… æ điều torah ® a €  e ™ Ÿ e ™ „ e ¿ Carey barber ‘ 10 æ µ e ‡ Œ I phần tư ˆ c ´ „ 18.5 a … ¬ e ‡ Œ I phần tư ‰ e ™ • a € ‚

A € € a € € a ˆ † æ ž  e ª  c ‚ º I phần tư Œ a ¸ Š e ¿ Eve ° a º ‹ a ¶ e ƒ ½ a ½ ¿ A ba phần — a ¸ æ  ± a  Š c ´ … æ Carey barber µ æ µ, a Ÿ Ÿ c š „ e ˆ ª e  ‹ I phần tư Œ e ® Š a ba phần — e ¶ Š a ba phần † e ¶ Š a  ± e š ª a € ‚ a … ¶ a ¯ ¦ I phần tư Œ a œ ¨ eve a o ´ a ¥æ – ° a ¸ € e phần tư ª e ¡  c ª  a ‰  I phần tư Œ æ ³ ¢æ – ¯ c  điều torah a €  e œ  c ˆ ba phần æ œ ¨ e Œ ² æ µ, a ³ ½ a ’ Œ e ˜ ¿ æ › phần tư c  điều torah c š „ a Š æ city Œ  a ’ Œ e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ a ¸  æ –, a ¢ž a Š I phần tư Œ a eve ¸ e ¦  a Ž Ÿ a › æ ˜ ¯ c ba phần Ž a phần tư Š e — œ a ¿ Carey barber ‚ c Š a phần tư µ a ’ Œ a phần tư Š æ œ — c Ÿ ³ æ ² ¹ e ² ¿ æ ˜ “ a  — a ˆ ° e ™  a ˆ ¶ a € ‚ c ba phần Ž eve e  c › ® a ‰  æ ´ ba phần a ‡ º a … © e ‰ ˜ e ˆ ª æ ¯  a ˆ ° a ¸ æ  ± æ ‡ ‰ a °  a, eve ´ a ¥a ± € a ‹ ¢I phần tư Œ e ™ ¤a º † a œ ¨ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ µ, a Ÿ Ÿ a ba phần … a ‘ ½ c š „ a € Œ c ¦  c ‰ ¹ a €  e ™ Ÿ e ˆ ª æ ¯  I phần tư Œ a € Œ e ‰ ba phần æ điều torah ® e ± ª a ¨  c ˆ ba phần a €  e ™ Ÿ Carey barber a ² a œ ¨ 11 æ œ ˆ 28 æ — ¥a  – e  “ e œ  c ˆ ba phần æ œ ¨ e Œ ² æ µ, a ³ ½ I phần tư Œ e € ² a … ¥æ ³ ¢æ – ¯ c  điều torah a € ‚

Thủ tướng tuyên bố 12 con tin thái LAN đã được thả
판탄 Sơ đồ trang web

12