판탄

Học sinh trung học nam hàn ngạc nhiên khi thấy những con sâu bướm xuất hiện 2 lần một tuần

  
LIVE      

판탄

Học sinh trung học nam hàn ngạc nhiên khi thấy những con sâu bướm xuất hiện 2 lần một tuần

Một bữa ăn trưa dinh dưỡng tại trường trung học ở thành phố kyungshongnan dao-chang-hara, nam hàn quốc, đã xảy ra hai lần trong một tuần "khủng hoảng sâu bọ", làm cha mẹ và học sinh lo lắng. Trường cho biết đã hủy hợp đồng với người cung cấp bữa ăn trưa và hiệu trưởng đã khẩn cấp xin lỗi.

Báo chí trung quốc trích dẫn tin tức về một trường trung học ở thành phố changyuan. Chỉ bốn ngày sau, một số học sinh khác đã tìm thấy dấu hiệu của côn trùng trong những cuộn giấy được cung cấp bữa trưa bổ dưỡng.

Trường trung học có một nhà bếp cung cấp bữa ăn trưa bổ dưỡng.

Trường đại học đã phản đối nghiêm túc với công ty ngoại công và hủy bỏ hợp đồng ngay lập tức. Hiệu trưởng cũng xin lỗi tất cả các bậc phụ huynh của học sinh, sẽ có một cuộc đấu thầu công khai và hợp tác với các nhà kinh doanh khác.

Khánh shangnan giáo dục văn phòng nói rằng vệ sinh môi trường làm việc không phải là xấu, do địa lý của các vùng núi, do đó, nó sẽ dẫn đến bạn bè côn trùng trộn vào các bữa ăn, và đã yêu cầu các nhà kinh doanh bên ngoài để cố gắng cải thiện, hoặc sẽ được phát hành.

Eve I ¿ E ’ ™ a ¤" æ ‹ ¿ Eve, a ž TikTokc ¦  a ¤Q&A

A € € a € € œ a – I phần tư š e ’ ™ a ¤" æ ‹ ¿ A, ž a Carey barber, ž e • a  ‰ a ® ‰ c ¦  c ‰ ¹ 5 æ œ ˆ c ° ½ c ½ ² e © ² a, ž c ¦  æ ¢TikTok æ ³ • æ ¡ ˆ a € ‚ \ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần

A € € a € € Qi phần tư š c ¦  eve a ¤a … "a ® ¹ I phần tư Ÿ

A € € a € € a € ¢e ’ ™ a ¤" æ ‹ ¿ A, ž 5 æ œ ˆ 17 æ — ¥e ’ a ¸ ƒ TikTokc ¦  eve a ¤I phần tư Œ e ¦  a ® š a œ ¨ e © ² a, ž I phần tư Œ æ ‡ ‰ c ” ¨ c ¨ ‹ a º  a • † a º — a  ‘ c ” ¨ æ ˆ ¶ æ   a ba phần › a ¸ ‹ e phần tư ‰ TikTokc š „ æ ¬ Š e ™  a ± ¬ e  ž æ ³ • e ¡ Œ c ‚ º I phần tư Œ TikToka … ¬ a  ¸ a œ ¨ e © ² a, ž e  ‹ c ‡ Ÿ a º ¦ a ± ¬ e  ž æ ³ • I phần tư Œ c ¦  eve a ¤e  e ¨ ˆ æ – phần tư æ ˜ Ž a ¹ ´ 1 æ œ ˆ c ” Ÿ æ • ˆ a € ‚ æ ¤e ˆ ‰ eve a ¤e ’ ™ a ¤" æ ‹ ¿ A, ž æ ˆ  c ‚ º c ba phần Ž a œ ‹ e ¦ – a € ‹ c ¦  æ ¢TikTokc š „ a, ž a € ‚

A € € a € € Qi phần tư š c ‚ º a ½ • e ’ a ¸ ƒ TikTokc ¦  eve a ¤I phần tư Ÿ

판탄

A € € a € € a € ¢e ’ ™ a ¤" æ ‹ ¿ A, ž a Carey barber, ž e • a  ‰ a ® ‰ c ¦  c ‰ ¹ e  ² c ¨ ± I phần tư Œ æ ¤c ¦  eve a ¤æ ˜ ¯ a € Œ c ‚ º a º † a ¿ Carey barber  e e ’ ™ a ¤" æ ‹ ¿ A, ž a º º c š „ a € ‹ a º º e ³ ‡ æ – ™ a ¸  e ¢được a ¸ a city œ ‹ æ ” ¿ A º œ c được Š a city  – a €  a € ‚ TikToka °  æ ¤a º ˆ eve a ¥a  ¦ e ª  I phần tư Œ a ¸ ¦ a  ‘ c ba phần Ž e  ¯ e ‚ ¦ æ ³ • e ™ ¢æ   e µ, e ¨ ´ e ¨ Ÿ a € ‚ a ¤š a   TikTokc ” ¨ æ ˆ ¶ a º ¦ a … ¥c ¨ Ÿ æ ³ • e ™ ¢I phần tư Œ æ Œ ‡ e ’ ™ a ¤" æ ‹ ¿ a, ž c ¦  eve a ¤e  • a   c ba phần Ž a œ ‹ æ † ² æ ³ • c ¬ ¬ a ¸ € a ¿ ® æ điều torah æ ¡ ˆ a € ‚

A € € a € € Qi phần tư š c ‚ º a ½ • e ¢được æ city ³ • e ™ ¢a ‡  c µ  I phần tư Ÿ

11 a € € a € € a € ¢æ œ ˆ I phần tư Œ e ’ ™ a ¤" æ ‹ ¿ A, ž e ’ ™ a ¤" æ ‹ ¿ A œ ° a  € e  ¯ e ‚ ¦ a œ ° a  € æ ³ • e ™ ¢e Ž æ city ´ › a phần tư Š e ³ ª c – ‘ e ’ ™ a ¤" æ ‹ ¿ a, ž e ’ a ¸ ƒ c ¦  eve a ¤c š „ a ‹ • æ © Ÿ a ’ Œ a  ¯ e ¡ Eve Œ æ € a "€ ‚ a – æ Œ ‡ a ‡ º I phần tư Œ a € Œ a   e  ¯ æ ƒ … c, ’ a €  Carey barber a ² eve æ ² e €  a ˆ ° e © ² a, ž c š „ æ ³ • a ba phần ‹ æ ¡ Eve ˆ a ¶ a ’ Œ c được ‹ city æ ³ • a ¹ ‹ a ¸ a € ‚ a ˆ  æ ¥e điều torah  æ ± º c ¨ ± I phần tư Œ TikTokc ¦  eve a ¤a € Œ e ¶ … a ‡ º e © ² a, ž c š „ æ ¬ Š a Š › I phần tư Œ a ba phần µ c Š ¯ c ” ¨ æ ˆ ¶ a ’ Œ a phần tư  æ ¥c š „ æ † ² æ ³ • æ ¬ Š a ˆ © a €  a € ‚

Israel nắm giữ một phần của phía bắc gaza trong một năm dài nhất có thể là một cuộc vây hãm
판탄 Sơ đồ trang web

12