판탄

Cuộc bỏ phiếu ở venezuela thông qua việc nhập ngũ gaiana: bảo vệ biên giới

  
LIVE      

판탄

Cuộc bỏ phiếu ở venezuela thông qua việc nhập ngũ gaiana: bảo vệ biên giới

Venezuela tuyên bố chủ quyền khu vực Essequibo giàu dầu ở gaiana, nước láng giềng, đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào ngày hôm qua, cho thấy 95% cử tri ủng hộ tuyên bố chủ quyền về vùng đất này.

Chính quyền kalakas cho biết hơn một nửa cử tri của venezuela đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý, 95% người bỏ phiếu đã "đồng ý", và tổng thống maduro tuyên bố rằng cuộc trưng cầu dân ý đã "thắng lớn".

Ngày 3 tháng 3, tổng thống ali nói rằng ông đang tăng cường việc bảo vệ biên giới, nhấn mạnh "sự bảo vệ khỏi nỗi sợ hãi". Theo báo cáo của cna, trích dẫn từ AFP, bộ trưởng bộ ngoại giao gaiana taud nói: "chúng ta phải luôn cảnh giác, tất nhiên chúng ta phải luôn theo dõi cẩn thận.

Hơn một nửa số người tham dự trong cuộc trưng cầu dân ý này là thấp và không có ràng buộc pháp lý, và theo phân tích, chính phủ maduro chỉ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý cho các yếu tố trong nước như kiểm tra sự ủng hộ trước cuộc bầu cử năm sau. Theo chuyên gia quân sự sammagar, việc thông qua cuộc trưng cầu dân ý có nghĩa là viết "một tờ giấy trắng tay" cho madulo. bất cứ lúc nào ông ta quyết định tiến hành xung đột biên giới quân sự với gaiana trong lãnh thổ esserquipo.

Eve I ¿ æ  c › Ÿ æ ˜ Ž a ¹ ´ e – ‹ a ba phần µ e ˆ ª e  ‹ c ¢³ c ¨ …

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ e ‹ ± a œ ‹ eve a điều torah æ ’ a … ¬ a  ¸ a €  a € Š e ‡ ‘ e ž  æ ™ ‚ a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š a … ¨ c  ƒ e ² ¿ æ ˜ “ 90% e ¦  e € š e  Ž æ µ, a ¸ Š e ˆ ª e  ‹ I phần tư Œ e € Œ e ˆ ¹ e ˆ ¶ a eve ¸ e ¦  c ‡ ƒ c ‡ ’ a Œ – c Ÿ ³ c ‡ ƒ æ – ™ I phần tư Œ c › ® a ‰  e ˆ ª e  ‹ æ ¥æ ¯  a ¹ ´ æ Ž ’ æ ” ba phần c ´ „ 10a „ „ a ™ ¸ a º Œ æ ° "a Œ – c ¢³ I phần tư Œ c ´ „ a ½ ” a … ¨ c  ƒ æ º được a city ® ¤æ ° điều torah e được ” city æ Ž ’ æ ” ba phần e ‡  c š „ 3% a € ‚ a ¦ ‚ æ ž œ æ Š Š e ˆ ª e  ‹ e ¡ Œ æ ¥c œ ‹ a ½ œ a ¸ € a € ‹ a œ ‹ a ® ¶ I phần tư Œ e ‚ điều torah e º phần tư a ® ƒ c š „ æ Ž ’ æ ” ba phần a   a ˆ — a ¸ – c • Œ c ¬ ¬ a … a € ‚ a ¦ ‚ a ¸  e € ² e ¡ Œ a ¹ ² e  I phần tư Œ 2050a ¹ ´ æ Ž ’ æ ” ba phần e ‡  a  ¯ e ƒ ½ a ¢ž a Š a ¸ € a €  eve a ¥a ¸ Š a € ‚ a œ ‹ e š › æ µ, a º ‹ c µ „ c ¹ ” a ¸ ‹ a ± ¬ c š „ æ Carey barber µ æ ´ ‹ c ’ ° a ¢ƒ a ¿  e, a ” "a “ ¡ æ œ ƒ I phần tư ˆ MEPCi phần tư ‰ a œ ¨ eve a Š a ¹ 7 ´ æ œ ˆ eve a ½ a ˆ ¶ a ® š c › ® æ ¨ ™ I phần tư Œ a Š › c ˆ a œ ¨ 2050a ¹ ´ a ¯ ¦ c  ba phần a … ¨ e ¡ Œ æ ¥e  ” a ˆ ° Carey barber æ ¨ e › ¶ æ Ž ’ æ ” ba phần a € ‚

A € € a € € a ° ± æ Š € e ¡ “ e € Œ e ¨ € I phần tư Œ c Ÿ e € ” e ˆ ª e  ‹ e ˆ ¹ e eve š a  ¯ a ½ ¿ Eve c ” ¨ e › a Š › I phần tư Œ a ½ † æ ˜ ¯ a °  æ – phần tư a œ ‹ e š › e ˆ ª e  ‹ I phần tư Œ æ œ ‰ a ° ˆ a ® ¶ eve a º e ° a  ¯ eve a ¥a ½ ¿ C ” ¨ æ ° được a city Ÿ º c ‡ ƒ æ – ™ I phần tư Œ a ¿ ƒ e € ² æ • ´ a € ‹ e ¡ Œ æ ¥a ¯ ¦ c  ba phần a eve Ž c ¢³ a Œ – a € ‚ a ½ † æ ˜ ¯ I phần tư Œ e ½ ‰ c ” ¨ æ ° e ƒ city ½ æ º  e œ € e ¦  æ ” ¹ e ® Š c ‡ ƒ æ – ™ a Ÿ º c ¤Ž e ¨ æ – ½ c µ  æ ‹ a "€ ‚ c ‡ ƒ æ – ™ a „ ² a ˜ a ’ Œ æ ˆ  æ œ ¬ e ƒ ½ æ œ ƒ e  ¢e ‡ ¨ a ¨ a ¤ "æ Œ ‘ æ ˆ ° I phần tư Œ a  ¦ a ¤– e ˆ ¹ e ˆ ¶ e œ € e ¦  æ ” ¹ e điều torah  æ ‰  e ƒ ½ a ½ ¿ c ” ¨ æ ° e ƒ city ½ æ º  a € ‚

A € € a € € a  ¦ a ¤– I phần tư Œ e ˆ ª e  ‹ æ ¥a ba phần ž æ ˜ Ž a ¹ ´ 1 æ œ ˆ 1 æ — ¥Carey barber e µ æ điều torah a phần tư  e ¢được c city ´  a … ¥æ  c › Ÿ c ¢³ æ Ž ’ æ ” ba phần æ ¬ Š a º ¤æ ˜ “ e được ” city c ³ leibovitz I phần tư ˆ ETSi phần tư ‰ I phần tư Œ e  e ¨ ˆ a … ¨ c  ƒ æ œ ‰ a  Š æ • ¸ eve a ¥a ¸ Š c š „ e ˆ ª e  ‹ e ƒ ½ æ œ ƒ a  — a ˆ ° a ½ ± e Ÿ ¿ I phần tư Œ e œ € e ¦  c ¹ ³ a º ¤c ¢³ c ¨ … a € ‚ æ  æ ´ ² e ˆ ª e  ‹ a, ¨ e e ¦ ¬ a điều torah được a city Ÿ º a ’ Œ a œ ° a ¸ æ µ, e ˆ ª e  ‹ a … ¬ a  ¸ I phần tư ˆ MSCi phần tư ‰ I phần tư Œ æ ˜ Ž a ¹ ´ e  e ¨ ˆ c š „ c ¢³ c ¨ … e ³ ¬ a – ® a ˆ † a ˆ ¥e  ” a ˆ ° 1a „ „ æ  a … ƒ a ’ Œ 2a „ „ æ  a … ƒ I phần tư Œ a ± † æ ™ ‚ e ² ¨ e  ‹ æ ˆ  æ œ ¬ a  ¯ e ƒ ½ a  ˆ a ° ‡ a  — a ˆ ° a ½ ± e Ÿ ¿ A †  a º ¦ a ¸ Š a  ‡ I phần tư Œ æ œ € a ba phần Œ e ½ ‰ a  city e ‡ ³ æ ¶ ˆ e eve ² e € … e º được a city ¸ Š a € ‚ a Œ … æ ‹ ¬ e ¥¿ c  c ‰ ™ a €  æ „  a ¤" a ˆ © a €  a ¸ Œ e ‡ ˜ a €  e ‘ ¡ e  „ c ‰ ™ a €  a ¡ Carey barber ž æ µ ¦ e ¯ æ – ¯ a €  a … ‹ c ba phần … a œ ° a º ž a ’ Œ e ¦ ¬ e € ³ eve a – a ¸ ƒ a œ ‹ I phần tư Œ a œ ¨ 11 æ œ ˆ 26 æ — ¥a ‘ phần tư c ± ² æ  c › Ÿ æ š c, © a city ¯ ¦ æ – ½ e ˆ ª e  ‹ æ ¥c ¢³ c ¨ … I phần tư Œ æ “ ” æ † ‚ e ˆ ¹ eve e š c ‚ º a º † e  ¿ C ¨ … e € Œ e  ¸ æ “ ‡ a ¸  a  œ æ  æ ´ ² æ ¸ ¯ a  điều torah I phần tư Œ a ° Ž e ‡ ´ e  ¸ æ “ ‡ æ › ´ e • o c š „ e ˆ ª c, š I phần tư Œ a   e € Œ a ° Ž e ‡ ´ c ¢³ æ Ž ’ e ‡  e € ² a ¸ € æ ¥a ¢ž a Š a € ‚

[chiến tranh thứ tám] giải cứu sản phẩm vượt biên giới vỗ tay cổ vũ cộng đồng quốc tế "chào mừng" (tổng hợp)
판탄 Sơ đồ trang web

12