판탄

Một trận động đất 6, 6 độ Richter ở Mindanao, Philippines …Dư chấn liên tục

  
LIVE      

판탄

Một trận động đất 6, 6 độ Richter ở Mindanao, Philippines …Dư chấn liên tục

Kết quả của một trận động đất gần 7 độ Richter trên đảo Mindanao, miền nam Philippines, vào ngày 3 (giờ địa phương).

Theo trung tâm động đất địa trung hải châu âu (ESMC), vào khoảng 6 giờ 35 chiều, một trận động đất 6, 6 độ Richter đã xảy ra dưới đáy biển cách butuan 148km về phía đông của đảo mindana. Tâm chấn sâu 63km.

Ở Mindanao, dư chấn vẫn tiếp tục sau trận động đất 7.6 chiều hôm trước.

Ít nhất 2 người chết và nhiều người bị thương.

Các nhà chức trách cho biết mặc dù cảnh báo về sóng thần đã được gỡ bỏ, nhưng đã có những thiệt hại như mất cầu bị hư hại, mất điện và nhiều thứ khác.

Phi-líp-pin nằm trong vùng địa chấn thái bình dương được gọi là "vòng lửa", nơi có nhiều hoạt động địa chấn và núi lửa.

Một trận động đất cường độ 6.7 cũng xảy ra ở Mindanao vào ngày 17 tháng này, làm 11 người chết.

Eve I ¿ A ® ‰ a €  æ ´ ba phần e ° a “ ¡ æ ¶ ‰ æ ” ¶ a ¨ e ¡  a › ž æ ‰ điều torah æ — ¥e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ c ˆ † eve e ‘ e ‡ ‘ e † œ e  ž

A € € a € € œ a – I phần tư š e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ æ ¸ … a ’ Œ æ ” ¿ C – c ” c © ¶ æ œ ƒ æ – phần tư 5 æ œ ˆ 16 æ — ¥a œ ¨ æ  ± a º ¬ c Ž ‹ a  a ¤e điều torah ¯ "a º — e ˆ ‰ e ¡ Œ æ ” ¿ Eve æ ² æ ´ ba phần a °  a € ‚ \ c ¶ ² c µ ¡ A œ – c ‰ ‡

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ æ — ¥c ¶ “ æ – ° e  ž a €  a … ± a  Œ c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư š æ — ¥æ œ ¬ a Carey barber Ÿ æ ” ¿ Eve e ‡ ª æ ° ‘ e ¨ æ ” ¿ A º œ e † œ e  ž a ¸  æ –, a € ‚ æ — ¥a ª ’ e ¿ ‘ æ — ¥æ  c ™ phần tư I phần tư Œ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ eve e ¨ a … "æ œ € a ¤æ" ´ ba phần c ³ leibovitz a € Œ a ® ‰ a €  æ ´ ba phần a €  æ ¶ ‰ a  Š c ˜ a "¯ † æ ” ¿ Eve æ ² e ³ ‡ e ‡ ‘ e † œ e  ž I phần tư Œ e © ² æ ´ eve ba phần c ³ c š „ e ° a “ ¡ A € ‘ e € š e  Ž e Š, a ” ® a € Œ æ ” ¿ Eve æ ² æ ´ ba phần a °  a €  c š „ e – € c ¥¨ I phần tư Œ æ ” ¶ a  – a › ž æ ‰ điều torah a ¸ e điều torah ½ c  "a › Š I phần tư Œ c › ¸ e — œ e ‡ ‘ e ¡  e  ” e ‡ ³ a ° ‘ 1a „ „ æ — ¥a œ “ I phần tư ˆ c ´ „ a  ˆ 530e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a € ‚ eve e ¨ a … "a … ¶ eve a – æ ´ ba phần c ³ leibovitz a ¹ Ÿ e ¢được æ city Œ ‡ a ˜ a œ ¨ a  Œ æ ¨ điều torah a  š æ ³ • I phần tư Œ æ  ± a º ¬ a œ ° æ – ¹ æ ª ¢a ¯ Ÿ eve a ³ a ² a ± • e – ‹ e ª ¿ æ Ÿ ¥a € ‚ e ¦ – c › ¸ a ² ¸ c ” ° æ – ‡ e › „ c š „ æ ° ‘ æ œ › e ¿ Carey barber ‘ æ — ¥a ² c ¶ “ e, Œ e ‡ ³ æ, a  ² æ – ° a ½ Ž a € ‚

A € € a € € æ — ¥æ œ ¬ æ ” ¿ C • Œ a ¸ ¸ e ˆ ‰ e ba phần ¦ a € Œ æ ” ¿ Eve æ ² æ ´ ba phần a °  a €  I phần tư Œ e ® “ a phần tư  æ ¥c µ „ c ¹ ” æ ˆ – æ ” ¯ æ Œ  e € … æ   æ ¬ ba phần I phần tư Œ eve a ¥c ± Œ e › † æ ” ¿ Eve æ ² c eve  e ‡ ‘ a € ‚ æ — ¥a ª ’ 4 æ — ¥a ± e  “ I phần tư Œ c ¶ “ e  Ž e ª ¿ æ Ÿ ¥æ Ž ¡ E ¨ ª a ba phần Œ c ™ phần tư c  ba phần I phần tư Œ Carey barber a ² æ • … e ¦ – c › ¸ a ® ‰ a €  æ ™ ‰ a ¸ ‰ æ ‰ € a ± ¬ c š „ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ æ ´ ba phần c ³ leibovitz a € Œ æ ¸ … a ’ Œ æ ” ¿ C – c ” c © ¶ æ œ ƒ a €  I phần tư ˆ c ° ¡ C ¨ ± a € Œ æ ¸ … a ’ Œ c ” a €  I phần tư ‰ æ ¶ ‰ a Œ city c ž ž a ± æ ” ¿ æ eve ² æ ´ ba phần a °  æ ‰ € æ ” ¶ a  – c š „ æ ¬ ba phần tư Œ a e … "I ¸ ¦ a ° ‡ a … ¶ e  • e ¦  e ¿ ” a › ž c µ ¦ æ œ ¬ æ ´ ba phần e – ¥c š „ e ° a “ ¡ A € ‚

A € € a € € e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ æ œ ‰ 6a ¤" æ ” ¿ Eve æ eve ² æ ´ ba phần c ³ I phần tư ˆ a ¹ Ÿ c ¨ ± æ ´ ba phần e – ¥I phần tư ‰ I phần tư Œ eve a ¥a ® ‰ a €  æ ‰ € a ± ¬ c š „ a € Œ æ ¸ … a ’ Œ c ” a €  e ¦  æ ¨ ¡ æ œ € a ¤chữ "I phần tư Œ æ “  æ œ ‰ 100a   a œ ‹ æ œ ƒ e ° a “ ¡ A € ‚ æ — ¥a ª ’ a phần tư • æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city c š „ e © ± a ± e  “ I phần tư Œ a € Œ æ ¸ … a ’ Œ c ” a €  a  ‘ æ ‰ € a ± ¬ e ° a “ ¡ A ¸ ‹ e  ” e Š, a ” ® æ Œ ‡ æ ¨ ™ I phần tư Œ e ¦  æ ± ‚ eve a – a € ‘ eve a ¥æ ¯  a phần tư µ 2e  ¬ æ — ¥a œ “ I phần tư ˆ c ´ „ 1060 æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ c š „ a ƒ ¹ æ phần tư a ‡ º a ” ® æ ” ¿ Eve æ ² c ± Œ æ ¬ ba phần e › † æ œ ƒ a … ¥a ´ a ˆ ¸ a € ‚ a ¦ ‚ æ ž œ e ¶ … e  Ž e Š, a ” ® æ Œ ‡ æ ¨ ™ I phần tư Œ a ¤š e ¤˜ c š „ e ‡ ‘ e ¡  a ° ‡ æ œ ‰ æ © Ÿ æ œ ƒ e ¿ ” e ‚ „ c µ ¦ e ° a “ ¡ I phần tư Œ e € ™ c † a € Œ c ˜ a "¯ † e ³ ‡ e ‡ ‘ a €  æ ˆ  c ‚ º e ° a “ ¡ A € ‘ c š „ e ¡  a ¤– æ ” ¶ a … ¥a € ‚

A € € a € € æ ˆ – e  ¢e ‡ ¨ 5a ¹ ´ eve a ¥a ¸ ‹ c › điều torah c ¦ 

A € € a € € æ “ š æ ‚ ‰ I phần tư Œ a € Œ æ ¸ … a ’ Œ c ” a €  e € š e  Ž a € Œ æ ” ¿ Eve æ ² æ ´ ba phần a °  a €  a … ± e ¨ ˆ æ ” ¶ a … ¥c ´ „ 6.6 a „ „ æ — ¥a œ “ I phần tư ˆ c ´ „ 3507,8 e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a € ‚ æ Œ ‰ c … "æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city c š „ e ª ª æ ³ • I phần tư Œ e ‡ ³ a ° ‘ e  Ž a eve Ž 5a ¹ ´ I phần tư Œ a ® ‰ a €  æ ´ ba phần æ œ ª æ Œ ‰ c › ¸ e — œ e ¦  a ® š e ¨ ˜ e Œ „ a ¸ Š e ¿ ° æ ” ¶ æ ” ¯ I phần tư Œ c ¶ “ e  Ž a ˆ  æ ¥æ Ž ¨ c ® — I phần tư Œ eve a ¥a € Œ a › ž æ ‰ điều torah a €  a ½ ¢a phần tư  e ¿ ” a › ž c µ ¦ e ° a “ ¡ A € ‘ c š „ e ‡ ‘ e ¡  I phần tư Œ c ´ ¯ e ¨ ˆ c ¸ ½ e ¡  c ´ „ 1a „ „ æ — ¥a œ “ a € ‚ e € ™ a ¸ € æ ´ ba phần c ³ leibovitz e ¶ … e  Ž 10a   e ° a “ ¡ E ¢được æ city ‡ o c – ‘ a ba phần ž a ¸ æ œ ‰ c  ² a ba phần — a › ž æ ‰ điều torah a € ‚

A € € a € € æ  ± a º ¬ a œ ° æ – ¹ æ ª ¢a ¯ Ÿ eve a ³ c ‰ ¹ a ˆ ¥æ  œ æ Ÿ ¥e ƒ ¨ e ª  c ‚ º I phần tư Œ æ ¤e ˆ ‰ æ ¶ ‰ a Œ city e  • a   a € Š æ ” ¿ æ eve ² e ³ ‡ e ‡ ‘ e ¦  æ điều torah æ ³ • a € ‹ I phần tư Œ Carey barber a ² a • Ÿ a ‹ • e ª ¿ æ Ÿ ¥a € ‚ æ — ¥æ œ ¬ c š „ a € Š æ ” ¿ Eve æ ² e ³ ‡ e ‡ ‘ e ¦  æ điều torah æ ³ • a € ‹ e ¦  a ® š I phần tư Œ æ ” ¿ C • Œ c š „ a ‹ Ÿ æ ¬ ba phần æ ´ ba phần a °  e ¶ … e  Ž 20e  ¬ æ — ¥a œ “ I phần tư ˆ c ´ „ 1,06 e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a ° ± a ¿ … e ˆ a ‘ ˆ a ± I phần tư Œ a ¸ € æ — ¦ c ¢º e ª  a ˜ a œ ¨ æ ” ¶ æ ” ¯ a ± a ‘ Š a ¸ a ¸  e ¨ ˜ e Œ „ a  Š e € A  ‡ c š „ æ ƒ … æ ³  I phần tư Œ a ° ‡ e ™ • eve a ¥5a ¹ ´ eve a ¥a ¸ ‹ c › điều torah c ¦  æ ˆ – æ œ € e được ˜ city 100e  ¬ æ — ¥a œ “ I phần tư ˆ c ´ „ 5e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ c ½ ° æ ¬ ba phần a € ‚

A € € a € € e ™ ¤a º † a ® ‰ a €  æ ´ ba phần c ³ leibovitz a ¤– I phần tư Œ e eve º c ” Ÿ æ ´ ba phần I phần tư ˆ a ¿ — a … ¬ æ œ ƒ I phần tư ‰ a €  e Œ ‚ æ œ ¨ æ ´ ba phần I phần tư ˆ a ¹ ³ æ ˆ  c ” c © ¶ æ œ ƒ I phần tư ‰ a €  a º Œ e š Ž æ ´ ba phần I phần tư ˆ a ¿ — a ¸ ¥æ œ ƒ I phần tư ‰ a  Š a ² ¸ c ” ° æ ´ ba phần I phần tư ˆ a ®  æ ± æ ” ¿ C – c ” c © ¶ æ œ ƒ I phần tư ‰ c ‰ a … ¶ eve a – a ¤" c š „ æ ” ¿ Eve æ eve ² æ ´ ba phần c ³ I phần tư Œ a ¹ Ÿ a ˜ a œ ¨ e ¡ ž a phần tư một phần a  š æ ³ • a € ‚

A € € a € € a ° ± a ® ‰ a €  æ ´ ba phần c ˜ a "¯ † e ³ ‡ e ‡ ‘ a ¸ € a º ‹ I phần tư Œ æ — ¥æ œ ¬ e ¦ – c › ¸ a ² ¸ c ” ° æ – ‡ e › „ 2 æ — ¥æ › ba phần c ¨ ± I phần tư Œ eve a – a °  æ ¤a º ‹ c µ ¦ æ ° ‘ c œ ba phần a ¸ ¶ a ba phần † c – ‘ æ … ® e ¡ ¨ c ¤º e  º æ † ba phần I phần tư Œ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ a ° ‡ æ Ž ¡ A  – c › ¸ æ ‡ ‰ æ Ž ª æ – ½ a € ‚ c • ¶ e ¢được a city •  a  Š eve a – e ˜ a ° Ž c š „ a ² ¸ c ” ° æ ´ ba phần æ ˜ ¯ a  ¦ æ œ ‰ c ˜ a "¯ † e ³ ‡ e ‡ ‘ æ ™ ‚ I phần tư Œ a ² ¸ c ” ° æ – ‡ e › „ a › ž c ” a € Œ æ ² ’ æ œ ‰ e  ½ e ª ª e  Ž a €  a € ‚

A € € a € € a ² ¸ c ” ° æ ° ‘ æ œ › e ™  e ‡ ³ a ¸ Š eve a eve leibovitz a ¥a ba phần † æ – ° a ½ Ž

A € € a € € e ˆ ‡ æ ¤a  Œ æ ™ ‚ I phần tư Œ a ² ¸ c ” ° æ – ‡ e › „ e ¿ ‘ æ œ Ÿ æ ° ‘ æ œ › a › c ‚ º c œ ba phần a ¤š c ˆ e ° a ’ Œ e † œ e  ž a ½ ± e Ÿ ¿ I phần tư Œ a ¸ € c › ´ a ¸ ‹ e, Œ I phần tư Œ c › ® a ‰  a, ² e ™ • æ – phần tư a € Œ a  ± e š ª a  € a Ÿ Ÿ a €  a € ‚ æ — ¥æ œ ¬ a ª ’ e được ” e city  e ¨ ˆ I phần tư Œ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ c ˜ a "¯ † e ³ ‡ e ‡ ‘ e † œ e  ž æ   a ° ‡ e € ² a ¸ € æ ¥æ ‹ ‰ a ½ Ž a ² ¸ c ” ° a … e –" điều torah æ ” ¯ æ Œ  c Ž ‡ a € ‚

A € € a € € æ — ¥c ¶ “ æ – ° e  ž a ’ Œ æ  ± a º ¬ eve e › e ¦ – a  ° 11 æ œ ˆ 27 æ — ¥c š „ æ œ € æ – ° æ ° ‘ e ª ¿ I phần tư Œ a ² ¸ c ” ° a … e – "điều torah c š „ æ ” ¯ æ Œ  c Ž ‡ a ‰ µ a ¸ ‹ æ – ° a ½ Ž I phần tư Œ c ‚ º 30% I phần tư Œ æ ˜ ¯ a ² ¸ c ” ° 2021a ¹ ´ 10 æ œ ˆ a ¸ Š eve a eve leibovitz a ¥a ba phần † c š „ æ œ € a ½ Ž eve e ž a € ‚ e € ™ a ¹ Ÿ æ ˜ ¯ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ a œ ¨ 2012a ¹ ´ a ® ‰ a €  æ ™ ‰ a ¸ ‰ e ‡  æ – ° a Carey barber Ÿ æ ” ¿ Eve a ¥a ba phần † c š „ æ œ € a ½ Ž eve e ž a € ‚ a °  a … e – điều torah e ¡. ¨ c ¤º a ¸  æ ” ¯ æ Œ  c š „ a  — e ¨ ª e € … æ ¯ ” a ¸ Š æ œ ˆ æ ° ‘ e ª ¿ A ¸ Š a  ‡ a º † 3% I phần tư Œ e  ” a ˆ ° 62% I phần tư Œ a ‰ µ a ¸ ‹ 2012a ¹ ´ eve a ¥a ba phần † æ œ € e được ˜ a city € ‚ a œ ¨ a ¸  æ ” ¯ æ Œ  a … e – "điều torah c š „ a Ž Ÿ a › a ¸ I phần tư Œ æ ” ¿ C – a ¤± e ª ¤a ± … e ¦ – a ½  I phần tư Œ a ½ ” 50% I phần tư Œ a … ¶ æ ¬ ¡ æ ˜ ¯ c phần tư º a ¹  e ˜ a ° Ž a Š › I phần tư Œ a ½ ” 36% a € ‚ æ — ¥æ œ ¬ a € Š æ ¯  æ — ¥æ – ° e  ž a € ‹ 11 æ œ ˆ 19 æ — ¥e € ² e ¡ Œ c š „ æ ° ‘ e ª ¿ I phần tư Œ a ‰ ‡ e ¡ ¯ c ¤º a ² ¸ c ” ° c š „ æ ” ¯ æ Œ  c Ž ‡ æ › ´ a ½ Ž I phần tư Œ e, Œ e ‡ ³ 21% I phần tư Œ c ‚ º 2021a ¹ ´ æ œ € a ½ Ž a € phần tư a € ‚ æ ¤a ¤– I phần tư Œ a ¸  æ ” ¯ æ Œ  c Ž ‡ e phần tư ƒ a ¸ Š æ œ ˆ æ ° ‘ e ª ¿ C µ  æ ž œ a ¸ Š a  ‡ a º † 6% I phần tư Œ e  ” 74% a € ‚

A € € a € € e ‡ ª a ² ¸ c ” ° a œ ¨ eve a Š a ¹ ´ 9 æ œ ˆ æ ” ¹ c µ „ a … e – "eve điều torah a ¥a ba phần tư Œ †" I a eve  a ± ¢æ ¬ ¡ A phần tư • c ™ phần tư c ˆ e ° I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ a ¤š a   e được ˜ a city ® ˜ æ ¶ ‰ a  Š æ ¬ C ¨ … a €  a © š a ¤– æ ƒ … a ’ Œ æ ¶ ‰ a Œ city e  • a   e  ¸ e ˆ ‰ æ ³ • c ‰ a º ‹ eve a ¶ I phần tư Œ c › ¸ c ¹ phần tư e ba phần e , a € ‚ a  ¦ a ¤– I phần tư Œ e ‡ ª æ ° ‘ eve e ¨ æ † ‘ e — ‰ a œ ‹ æ œ ƒ a … "c š „ a Carey barber Ÿ æ ” ¿ 11 a „ ª a ‹ ¢I phần tư Œ æ œ ˆ a ˆ  e ‚ „ e € š e  Ž a º † c µ ¦ a ² ¸ c ” ° eve a ¥a  Š a … e – "điều torah e được ˜ a city ® ˜ a Š e – ª c š „ a € Š a œ ‹ a ® ¶ a … ¬ a ‹ ™ a “ ¡ c ‰ ¹ a ˆ ¥e , a ‹ ™ a, ¥e ³ ‡ æ ³ • a € ‹ a ¿ ® æ điều torah æ ¡ ˆ I phần tư Œ e € ² a ¸ € æ ¥a phần tư • c ™ phần tư c ˆ e ° a € ‚ a ¤– c • Œ æ ‰ ¹ e © • I phần tư Œ a œ ¨ æ ™ ® e € š æ ° ‘ c œ ba phần c ‚ º c ‰ © a ƒ ¹ e được ˜ city æ phần tư ² æ ‰ € e ‹ ¦ c š „ æ ƒ … æ ³  a ¸ ‹ I phần tư Œ e ¦ – c › ¸ a  Š e – điều torah a ƒ š a Š e – ª c „ ¡ æ ³ • c  ² a ba phần — æ ° ‘ c œ ba phần c  † e điều torah a "€ ‚

Các đơn xin cấp giấy phép súng của Israel tăng vọt
판탄 Sơ đồ trang web

12