판탄

Eve I ¿ E ‹ ± a ¸ c ” Ÿ c ‘ "a ¸ a ˆ † æ • ¸ a ‰ µ 16a ¹ ´ æ – ° a ½ Ž

  
LIVE      

판탄

Eve I ¿ E ‹ ± a ¸ c ” Ÿ c ‘ "a ¸ a ˆ † æ • ¸ a ‰ µ 16a ¹ ´ æ – ° a ½ Ž

A € € a € € œ a – I phần tư š e ˜ ‡ c ´  a … ‹ 10 æ œ ˆ a œ ¨ e ‹ ± a œ ‹ a € æ city • ¦ e ¨ ª a •  a ¸ € æ ‰ € a ¸ æ ¡ I phần tư Œ e ˆ ‡ a … a ¹ ´ c ´ š a ¸ c ” Ÿ a º ¤e được ‡ a city € ‚ \ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ æ “ š a € Š e ¡ › a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š c ¶ “ æ ¿ Ÿ a  ˆ a ½ œ e ˆ ‡ c ™ phần tư a ± • c µ „ c ¹ ” I phần tư ˆ OECDi phần tư ‰ 5 æ — ¥a … ¬ a ¸ ƒ c š „ PISAe € ƒ e © ¦ æ ˆ  c ¸ ba phần e ¡ ¯ c ¤º I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a ¸ c ” Ÿ a œ ¨ a œ ‹ e š › a ¸ e ¡ “ e © • a phần tư ° a ¸ c š „ æ ˆ  c ¸ ba phần a … ¨ æ – ¹ a ½  æ € ¥a Š ‡ a ¸ ‹ eve æ ‘ I phần tư Œ a … ¶ a ¸ æ • ¸ a ¸ a ’ Œ c ‘ "a ¸ æ ˆ  c ¸ ba phần e ƒ ½ æ ‹ ¿ A ˆ ° a º † 16a ¹ ´ a ba phần † c š „ æ œ € a ½ Ž a ˆ † a € ‚

A € € a € € œ a ¨ 2022a ¹ ´ c š „ PISAe € ƒ e © ¦ a ¸ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ 15 æ ² a ¸ c ” Ÿ a œ ¨ æ • ¸ a ¸ a ’ Œ c ‘ "a ¸ æ ˆ  c ¸ ba phần I phần tư Œ a ‰ µ a ¸ ‹ e ‡ ª 2006a ¹ ´ eve a ¥a ba phần † c š „ æ œ € a ½ Ž a ˆ † æ • ¸ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ A œ ¨ e – ± e ® € æ – ¹ e  ¢c š „ a ˆ † æ • ¸ a º ¦ æ œ ‰ æ ‰ € a ¸ ‹ e ™  I phần tư Œ æ Ž ¥e ¿ ‘ 2009a ¹ ´ c š „ æ œ € a ½ Ž æ ° ´ a ¹ ³ a € ‚ e ˆ ‡ 2018a ¹ ´ c š „ PISAc µ  æ ž œ c › ¸ æ ¯ ” I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a ¸ c ” Ÿ æ • ¸ a ¸ æ ˆ  c ¸ ba phần a ¸ ‹ e ™  a º † 13a ˆ † a €  e – ± e ® € æ ˆ  c ¸ ba phần a ¸ ‹ e ™  a º † 10 A ˆ † a €  c ‘ "a ¸ æ ˆ  c ¸ ba phần a ¸ ‹ e ™  a º † 5a ˆ † I phần tư Œ a … ¶ a ¸ a ¨  c ˆ ba phần a điều torah city c š „ æ • ¸ a ¸ a €  e – ± e ® € a €  c ‘" a ¸ æ ˆ  c ¸ ba phần a  ‡ c ‚ º æ œ € a, ® a € ‚ e ‹ ± a œ ‹ æ • ™ e ‚ ² e ƒ ¨ e •, e ‚  c ˆ ba phần æ – ¯ E ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ æ – ° a † c — … æ ¯ ’ c – æ city ƒ … eve e ˜ c ¤™ a º † e ‹ ± a œ ‹ a ¸ c ” Ÿ e ˜ a — a ’ Œ c ® — e ¡ “ e ƒ ½ a Š › c š „ e € ² æ ¥a € ‚

A € € a € € e ‹ ± a œ ‹ a º º a ¸ € c › ´ e ¢được a city ¤– c • Œ a ˜ ² c ¬ ‘ æ • ¸ a ¸ a, ® a € ‚ 4 æ œ ˆ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ e ¦ – c › ¸ e ˜ ‡ c ´  a … ‹ æ › ba phần e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a º º Carey barber e • æ œ Ÿ a ¿ ½ e ¦ – æ • ¸ a ¸ c "‘ c › ® c š „ e ‡  e ¦  æ € chữ" I phần tư Œ a ° Ž e ‡ ´ a œ ‹ æ ° ‘ a Ÿ º æ œ ¬ e ¨ ˆ c ® — e ƒ ½ a Š › e – „ a phần tư ± a € ‚ æ “ š e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ c µ ± e ¨ ˆ I phần tư Œ æ œ ‰ 800e  ¬ a   æ ˆ  a ¹ ´ a º º I phần tư Œ c ® — e ¡ “ e ƒ ½ a Š › a  ª æ œ ‰ a °  a ¸ c ¨ ‹ a º ¦ I phần tư Œ æ ° ‘ c œ ba phần æ • ¸ a ¸ a ¤ª a, ® I phần tư Œ a ° Ž e ‡ ´ e ‹ ± a œ ‹ æ ¯  a ¹ ´ c ¶ “ æ ¿ Ÿ c ” ¢c ” Ÿ e ‡ ³ a ° ‘ 250a „ „ e ‹ ± e Ž Š I phần tư ˆ c ´ „ 2458,6 a „ „ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ c š „ æ   a ¤± a € ‚ e ˜ ‡ c ´  a … ‹ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ ‰ € æ œ ‰ a ¸ c ” Ÿ a œ ¨ 18 æ ² a ‰  e ƒ ½ æ ‡ ‰ e © ² a ¸ c ¿ ’ æ Ÿ  c ¨ ® a ½ ¢a phần tư  c š „ æ • ¸ a ¸ I phần tư Œ eve a – e ‚ „ æ ‰ ¹ e © • a º † a € Œ æ • ¸ a ¸ a ¸  a ¥½ æ ² ’ e — œ a ¿ ‚ a €  c š „ æ – ‡ a Œ – e € a ¿. µ a € ‚

A € € a € æ 10 € œ ˆ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ c ¨ ± a ° ‡ a °  a -- Levele ˜ city e € ƒ a ˆ ¶ a º ¦ e € ² e ¡ Œ æ ” ¹ e  © I phần tư Œ eve a ¥æ – ° c š „ e € ƒ e © ¦ a ½ ¢a phần tư  a  – eve a điều torah I phần tư Œ a œ ¨ æ – ° a ˆ ¶ a º ¦ a ¸ ‹ I phần tư Œ e ‹ ± e ª ž a ’ Œ æ • ¸ a ¸ c ” ± e  ¸ a ¿ ® e ª ² e ® Š æ ˆ  a ¿ … a ¿ ® e ª ² I phần tư Œ æ „  a ‘ ³ c  € e ‹ ± a œ ‹ a ¸ c ” Ÿ e ¦  a ¤š a ¸ a … © a ¹ ´ æ • ¸ a ¸ a € ‚ c „ ¶ e € Œ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ • ™ e ‚ ² c • Œ Carey barber e • æ œ Ÿ a ˜ a œ ¨ æ ‹ › e  ˜ a › ° e › điều torah a ’ Œ æ • ™ a ¸ æ city µ  a ¤± a š ´ e ‡  c š „ A •  e ¡ Œ I phần tư Œ æ • ¸ a ¸ e €  a ¸ được a city ° ¤a … ¶ c, Š c phần tư º a € ‚

Trả tiền cho các bà vợ nhập ngũ ở UCLA.

Vào ngày 2 (giờ địa phương), bộ quốc phòng anh cho biết chính quyền nga đang thanh toán bằng tiền mặt để ngăn chặn các cuộc biểu tình của vợ của những người lính được tuyển mộ vô thời hạn ở Ukraine.

Theo phân tích tình báo hàng ngày của bộ quốc phòng anh trong ngày đó, những tuần gần đây tại thủ đô nga, Moscow và một số thành phố lớn, những cuộc biểu tình trên đường phố nhỏ yêu cầu chồng trở về nhà là cơ hội chính thức.

Báo chí độc lập nga và vợ chồng của các quan binh đã khẳng định rằng trong thời gian đó, chính quyền nga đã yêu cầu gia đình các quan binh phải trả nhiều tiền hơn như một cái giá để biểu tình kiềm chế.

Ngoài việc thanh toán tiền mặt, chính quyền nga đã dùng "ROI" để hạ thấp công chúng phản đối trên mạng để kiềm chế sự bất mãn của quần chúng.

Vào ngày 27 tháng trước, đoàn telegram, gồm vợ và gia đình của những người lính, đã đưa ra một tuyên bố trực tuyến phản đối việc nhập ngũ vô thời hạn, nhưng ba ngày sau, nhóm này đã dán nhãn cảnh báo là "giả". Theo phân tích, phương pháp này có khả năng được dẫn dắt bởi những người hoặc nhóm ủng hộ kremlin.

Gần đây, tiếng kêu gọi của nga về việc gửi về nhà những người chồng và con trai đã tham gia chiến tranh.

Đã gần 2 năm kể từ tháng 2 năm ngoái, cuộc tấn công của nga vào Ukraine, và 300.000 binh sĩ đã không trở lại trong hơn một năm đồng ý vào ngày 21 tháng 9 năm ngoái theo lệnh của tổng thống nga để huy động quân dự bị của vladimir putin.

Trong những trường hợp như thế, số thành viên của "đường về nhà" mở vào tháng 9, yêu cầu lính trở về nhà, đã tiến gần 15.000 thành viên trong hơn hai tháng.

Ngoài ra, một số đảng đối lập đã yêu cầu chấm dứt lệnh cổ động.

Nhưng thay vào đó, chính phủ nga đã kéo dài thời gian cho quân đội dự bị và những thứ tương tự đang đối mặt với sự mất mát về quân số do chiến tranh kéo dài.

Ngày hôm trước, tổng thống putin đã ký lệnh tổng thống 15% để mở rộng lực lượng từ 1, 15 triệu lên 1, 32 triệu.

Chính phủ nga, đang đối mặt với cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, lo ngại rằng các cuộc biểu tình gia đình quân đội sẽ LAN rộng ra công luận chống chiến tranh.

Trên thực tế, trong chiến tranh chechnya vào những năm 1990, những cuộc biểu tình của các bà mẹ quân nhân đã kích thích dư luận chống chiến tranh.

Hiện nay, phần lớn những người biểu tình chỉ yêu cầu thay đổi lực lượng, nhưng một số người đã đặt câu hỏi về chiến tranh.

Bộ quốc phòng anh giải thích: "chính quyền nga sẽ đặc biệt nhạy cảm với tất cả các cuộc biểu tình và phản đối liên quan đến công dân đã được huy động vào tháng 9 năm ngoái và đã tham gia chiến dịch hơn một năm nay".

"Israel và hoa kỳ đã thỏa thuận hoãn chiến tranh ở gaza."
판탄 Sơ đồ trang web

12