판탄

Eve I ¿ E ‹ ± a ¸ c ” Ÿ c ‘ "a ¸ a ˆ † æ • ¸ a ‰ µ 16a ¹ ´ æ – ° a ½ Ž

  
LIVE      

판탄

Eve I ¿ E ‹ ± a ¸ c ” Ÿ c ‘ "a ¸ a ˆ † æ • ¸ a ‰ µ 16a ¹ ´ æ – ° a ½ Ž

A € € a € € œ a – I phần tư š e ˜ ‡ c ´  a … ‹ 10 æ œ ˆ a œ ¨ e ‹ ± a œ ‹ a € æ city • ¦ e ¨ ª a •  a ¸ € æ ‰ € a ¸ æ ¡ I phần tư Œ e ˆ ‡ a … a ¹ ´ c ´ š a ¸ c ” Ÿ a º ¤e được ‡ a city € ‚ \ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ æ “ š a € Š e ¡ › a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š c ¶ “ æ ¿ Ÿ a  ˆ a ½ œ e ˆ ‡ c ™ phần tư a ± • c µ „ c ¹ ” I phần tư ˆ OECDi phần tư ‰ 5 æ — ¥a … ¬ a ¸ ƒ c š „ PISAe € ƒ e © ¦ æ ˆ  c ¸ ba phần e ¡ ¯ c ¤º I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a ¸ c ” Ÿ a œ ¨ a œ ‹ e š › a ¸ e ¡ “ e © • a phần tư ° a ¸ c š „ æ ˆ  c ¸ ba phần a … ¨ æ – ¹ a ½  æ € ¥a Š ‡ a ¸ ‹ eve æ ‘ I phần tư Œ a … ¶ a ¸ æ • ¸ a ¸ a ’ Œ c ‘ "a ¸ æ ˆ  c ¸ ba phần e ƒ ½ æ ‹ ¿ A ˆ ° a º † 16a ¹ ´ a ba phần † c š „ æ œ € a ½ Ž a ˆ † a € ‚

A € € a € € œ a ¨ 2022a ¹ ´ c š „ PISAe € ƒ e © ¦ a ¸ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ 15 æ ² a ¸ c ” Ÿ a œ ¨ æ • ¸ a ¸ a ’ Œ c ‘ "a ¸ æ ˆ  c ¸ ba phần I phần tư Œ a ‰ µ a ¸ ‹ e ‡ ª 2006a ¹ ´ eve a ¥a ba phần † c š „ æ œ € a ½ Ž a ˆ † æ • ¸ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ A œ ¨ e – ± e ® € æ – ¹ e  ¢c š „ a ˆ † æ • ¸ a º ¦ æ œ ‰ æ ‰ € a ¸ ‹ e ™  I phần tư Œ æ Ž ¥e ¿ ‘ 2009a ¹ ´ c š „ æ œ € a ½ Ž æ ° ´ a ¹ ³ a € ‚ e ˆ ‡ 2018a ¹ ´ c š „ PISAc µ  æ ž œ c › ¸ æ ¯ ” I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a ¸ c ” Ÿ æ • ¸ a ¸ æ ˆ  c ¸ ba phần a ¸ ‹ e ™  a º † 13a ˆ † a €  e – ± e ® € æ ˆ  c ¸ ba phần a ¸ ‹ e ™  a º † 10 A ˆ † a €  c ‘ "a ¸ æ ˆ  c ¸ ba phần a ¸ ‹ e ™  a º † 5a ˆ † I phần tư Œ a … ¶ a ¸ a ¨  c ˆ ba phần a điều torah city c š „ æ • ¸ a ¸ a €  e – ± e ® € a €  c ‘" a ¸ æ ˆ  c ¸ ba phần a  ‡ c ‚ º æ œ € a, ® a € ‚ e ‹ ± a œ ‹ æ • ™ e ‚ ² e ƒ ¨ e •, e ‚  c ˆ ba phần æ – ¯ E ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ æ – ° a † c — … æ ¯ ’ c – æ city ƒ … eve e ˜ c ¤™ a º † e ‹ ± a œ ‹ a ¸ c ” Ÿ e ˜ a — a ’ Œ c ® — e ¡ “ e ƒ ½ a Š › c š „ e € ² æ ¥a € ‚

A € € a € € e ‹ ± a œ ‹ a º º a ¸ € c › ´ e ¢được a city ¤– c • Œ a ˜ ² c ¬ ‘ æ • ¸ a ¸ a, ® a € ‚ 4 æ œ ˆ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ e ¦ – c › ¸ e ˜ ‡ c ´  a … ‹ æ › ba phần e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a º º Carey barber e • æ œ Ÿ a ¿ ½ e ¦ – æ • ¸ a ¸ c "‘ c › ® c š „ e ‡  e ¦  æ € chữ" I phần tư Œ a ° Ž e ‡ ´ a œ ‹ æ ° ‘ a Ÿ º æ œ ¬ e ¨ ˆ c ® — e ƒ ½ a Š › e – „ a phần tư ± a € ‚ æ “ š e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ c µ ± e ¨ ˆ I phần tư Œ æ œ ‰ 800e  ¬ a   æ ˆ  a ¹ ´ a º º I phần tư Œ c ® — e ¡ “ e ƒ ½ a Š › a  ª æ œ ‰ a °  a ¸ c ¨ ‹ a º ¦ I phần tư Œ æ ° ‘ c œ ba phần æ • ¸ a ¸ a ¤ª a, ® I phần tư Œ a ° Ž e ‡ ´ e ‹ ± a œ ‹ æ ¯  a ¹ ´ c ¶ “ æ ¿ Ÿ c ” ¢c ” Ÿ e ‡ ³ a ° ‘ 250a „ „ e ‹ ± e Ž Š I phần tư ˆ c ´ „ 2458,6 a „ „ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ c š „ æ   a ¤± a € ‚ e ˜ ‡ c ´  a … ‹ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ ‰ € æ œ ‰ a ¸ c ” Ÿ a œ ¨ 18 æ ² a ‰  e ƒ ½ æ ‡ ‰ e © ² a ¸ c ¿ ’ æ Ÿ  c ¨ ® a ½ ¢a phần tư  c š „ æ • ¸ a ¸ I phần tư Œ eve a – e ‚ „ æ ‰ ¹ e © • a º † a € Œ æ • ¸ a ¸ a ¸  a ¥½ æ ² ’ e — œ a ¿ ‚ a €  c š „ æ – ‡ a Œ – e € a ¿. µ a € ‚

A € € a € æ 10 € œ ˆ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ c ¨ ± a ° ‡ a °  a -- Levele ˜ city e € ƒ a ˆ ¶ a º ¦ e € ² e ¡ Œ æ ” ¹ e  © I phần tư Œ eve a ¥æ – ° c š „ e € ƒ e © ¦ a ½ ¢a phần tư  a  – eve a điều torah I phần tư Œ a œ ¨ æ – ° a ˆ ¶ a º ¦ a ¸ ‹ I phần tư Œ e ‹ ± e ª ž a ’ Œ æ • ¸ a ¸ c ” ± e  ¸ a ¿ ® e ª ² e ® Š æ ˆ  a ¿ … a ¿ ® e ª ² I phần tư Œ æ „  a ‘ ³ c  € e ‹ ± a œ ‹ a ¸ c ” Ÿ e ¦  a ¤š a ¸ a … © a ¹ ´ æ • ¸ a ¸ a € ‚ c „ ¶ e € Œ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ • ™ e ‚ ² c • Œ Carey barber e • æ œ Ÿ a ˜ a œ ¨ æ ‹ › e  ˜ a › ° e › điều torah a ’ Œ æ • ™ a ¸ æ city µ  a ¤± a š ´ e ‡  c š „ A •  e ¡ Œ I phần tư Œ æ • ¸ a ¸ e €  a ¸ được a city ° ¤a … ¶ c, Š c phần tư º a € ‚

Tình trạng khẩn cấp, nơi trú ẩn của cư dân

Phóng viên Kim: theo quan sát, khu vực mỏ muối ở đông bắc Brazil đang chìm rất nhanh và có thể xảy ra thảm họa.

G1, CNN Brazil và các phương tiện truyền thông địa phương khác đã báo cáo vào ngày 5 (giờ địa phương) rằng sự sụp đổ của một mỏ muối đã bắt đầu tăng tốc từ tháng trước, và nguy cơ sụp đổ của một mỏ đang tiến triển.

Vì vậy, bang aragos đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đã sơ tán người dân ở khu vực đó vào ngày 29 và 30 tháng trước.

Phân tích ảnh chụp trên không của lực lượng an ninh dân sự về khu vực mỏ có nguy cơ sụp đổ cho thấy lớp nứt đang tiếp tục LAN rộng và khu vực khô cằn đang chìm rất nhanh.

Braskem, một công ty hóa dầu, lần đầu tiên khai thác muối ở meseo vào năm 1970.

Vào tháng 2 năm 2018, đất ở khu vực này bị nứt lần đầu tiên và một trận động đất 2, 5 độ vào tháng tới, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Năm 2019, cục điều tra địa chất Brazil (CPRM), một cơ quan của chính phủ liên bang, đã xác nhận rằng mỏ là nguyên nhân chính gây ra sự bất ổn trong đất đai, và lệnh tị nạn đầu tiên được đưa ra cho cư dân.

Theo báo chí địa phương, hơn 14.000 khu nhà bị bỏ hoang và khoảng 60.000 người bị thương.

Sau khi được xác nhận là nguyên nhân chính gây ra sự bất ổn ở đất, brazchems đã đóng cửa 35 mỏ ở độ sâu trung bình 886 mét và bắt đầu hoạt động ổn định, nhưng chỉ tháng trước đã có 5 trận động đất và hiện tại có một mỏ đang ở tình trạng nguy hiểm của sự sụp đổ.

Chuyên gia kỹ thuật xây dựng abu-gredall nói với báo chí địa phương: "nếu một mỏ sụp đổ, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến hai mỏ liền kề, tạo nên một miệng núi lửa có kích thước bằng một sân bóng đá".

Ông cũng lo lắng: "khi nước đổ xuống, nước hồ, đất và các mảnh vụn đổ xuống miệng núi lửa, nước hồ trở nên mặn, gây ra hậu quả bi thảm cho toàn bộ khu vực liên quan".

Mỏ đồng chems cho biết hiện nay, với sự chấp thuận của văn phòng khai thác mỏ quốc gia (ANM), theo kế hoạch, sẽ hoàn toàn đóng cửa mỏ đá muối cho đến giữa năm 2025.

Nepal nói rằng quốc gia thứ hai sau khi hoàn toàn cấm đoán TikTok vì sự phá vỡ hòa hợp xã hội
판탄 Sơ đồ trang web

12