판탄

"Dự kiến sẽ có hơn 110 quốc gia tham gia vào thỏa thuận tăng gấp 3 lần số lượng các thiết bị năng lượng tái tạo mới."

  
LIVE      

판탄

"Dự kiến sẽ có hơn 110 quốc gia tham gia vào thỏa thuận tăng gấp 3 lần số lượng các thiết bị năng lượng tái tạo mới."

Theo thông báo của tòa nhà liên hợp quốc liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28), dự kiến sẽ có hơn 110 quốc gia tham gia hợp đồng tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo cho đến năm 2030.

Theo báo cáo của Reuters, UAE, tổ chức của COP28, hoa kỳ, liên minh châu âu, đang tiến hành các chương trình giảm khí thải nhà kính.

Khi nói về hiệp ước năng lượng tái tạo mới tại COP28 vào ngày 30 tháng trước, uljura von DE lein, giám đốc điều hành của eu, nói: "hơn 100 nước đã tham gia.Tôi đề nghị đưa mục tiêu này vào bản CAM kết cuối cùng."

Nhưng theo báo cáo của Reuters, liệu chính phủ và các doanh nghiệp sẽ đầu tư nhiều vào mục tiêu đó.

Các thiết bị năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió đã gia tăng đáng kể trên thế giới, nhưng những vấn đề về chi phí tăng lên trong những tháng gần đây, hạn chế Lao động, chuỗi cung ứng và các vấn đề khác đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, và các doanh nghiệp năng lượng toàn cầu như bp ở anh đã thiệt hại hàng tỷ đô la.

Để tham gia vào hiệp định, cần sự đồng ý của gần 200 quốc gia.

Cộng hòa nam phi, việt nam, úc, Canada, nhật bản, Chile và nhiều người khác đã tham gia.

Trung quốc và ấn độ đã ra dấu hiệu tham gia cùng nhau tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo trên thế giới vào năm 2030, nhưng chưa xác nhận sự ủng hộ của toàn bộ hiệp định về việc mở rộng năng lượng sạch và giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo báo cáo của Reuters, bản nháp hiệp định mới về năng lượng tái tạo bao gồm việc bãi bỏ, theo giai đoạn, năng lượng điện bằng than mà không có cơ sở hạ thấp khí thải cacbon, và gián đoạn việc hỗ trợ tài chính cho các nhà máy điện bằng than mới.

Theo báo cáo của Reuters, hiệp ước năng lượng tái tạo mới sẽ được công bố tại COP28 vào ngày đó, các biện pháp và quỹ mới để giảm lượng khí thải metan, giảm lượng than đá sử dụng và nâng cao hiệp ước hạt nhân.

Eve I ¿ æ  c › Ÿ æ ˜ Ž a ¹ ´ e – ‹ a ba phần µ e ˆ ª e  ‹ c ¢³ c ¨ …

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ e ‹ ± a œ ‹ eve a điều torah æ ’ a … ¬ a  ¸ a €  a € Š e ‡ ‘ e ž  æ ™ ‚ a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š a … ¨ c  ƒ e ² ¿ æ ˜ “ 90% e ¦  e € š e  Ž æ µ, a ¸ Š e ˆ ª e  ‹ I phần tư Œ e € Œ e ˆ ¹ e ˆ ¶ a eve ¸ e ¦  c ‡ ƒ c ‡ ’ a Œ – c Ÿ ³ c ‡ ƒ æ – ™ I phần tư Œ c › ® a ‰  e ˆ ª e  ‹ æ ¥æ ¯  a ¹ ´ æ Ž ’ æ ” ba phần c ´ „ 10a „ „ a ™ ¸ a º Œ æ ° "a Œ – c ¢³ I phần tư Œ c ´ „ a ½ ” a … ¨ c  ƒ æ º được a city ® ¤æ ° điều torah e được ” city æ Ž ’ æ ” ba phần e ‡  c š „ 3% a € ‚ a ¦ ‚ æ ž œ æ Š Š e ˆ ª e  ‹ e ¡ Œ æ ¥c œ ‹ a ½ œ a ¸ € a € ‹ a œ ‹ a ® ¶ I phần tư Œ e ‚ điều torah e º phần tư a ® ƒ c š „ æ Ž ’ æ ” ba phần a   a ˆ — a ¸ – c • Œ c ¬ ¬ a … a € ‚ a ¦ ‚ a ¸  e € ² e ¡ Œ a ¹ ² e  I phần tư Œ 2050a ¹ ´ æ Ž ’ æ ” ba phần e ‡  a  ¯ e ƒ ½ a ¢ž a Š a ¸ € a €  eve a ¥a ¸ Š a € ‚ a œ ‹ e š › æ µ, a º ‹ c µ „ c ¹ ” a ¸ ‹ a ± ¬ c š „ æ Carey barber µ æ ´ ‹ c ’ ° a ¢ƒ a ¿  e, a ” "a “ ¡ æ œ ƒ I phần tư ˆ MEPCi phần tư ‰ a œ ¨ eve a Š a ¹ 7 ´ æ œ ˆ eve a ½ a ˆ ¶ a ® š c › ® æ ¨ ™ I phần tư Œ a Š › c ˆ a œ ¨ 2050a ¹ ´ a ¯ ¦ c  ba phần a … ¨ e ¡ Œ æ ¥e  ” a ˆ ° Carey barber æ ¨ e › ¶ æ Ž ’ æ ” ba phần a € ‚

A € € a € € a ° ± æ Š € e ¡ “ e € Œ e ¨ € I phần tư Œ c Ÿ e € ” e ˆ ª e  ‹ e ˆ ¹ e eve š a  ¯ a ½ ¿ Eve c ” ¨ e › a Š › I phần tư Œ a ½ † æ ˜ ¯ a °  æ – phần tư a œ ‹ e š › e ˆ ª e  ‹ I phần tư Œ æ œ ‰ a ° ˆ a ® ¶ eve a º e ° a  ¯ eve a ¥a ½ ¿ C ” ¨ æ ° được a city Ÿ º c ‡ ƒ æ – ™ I phần tư Œ a ¿ ƒ e € ² æ • ´ a € ‹ e ¡ Œ æ ¥a ¯ ¦ c  ba phần a eve Ž c ¢³ a Œ – a € ‚ a ½ † æ ˜ ¯ I phần tư Œ e ½ ‰ c ” ¨ æ ° e ƒ city ½ æ º  e œ € e ¦  æ ” ¹ e ® Š c ‡ ƒ æ – ™ a Ÿ º c ¤Ž e ¨ æ – ½ c µ  æ ‹ a "€ ‚ c ‡ ƒ æ – ™ a „ ² a ˜ a ’ Œ æ ˆ  æ œ ¬ e ƒ ½ æ œ ƒ e  ¢e ‡ ¨ a ¨ a ¤ "æ Œ ‘ æ ˆ ° I phần tư Œ a  ¦ a ¤– e ˆ ¹ e ˆ ¶ e œ € e ¦  æ ” ¹ e điều torah  æ ‰  e ƒ ½ a ½ ¿ c ” ¨ æ ° e ƒ city ½ æ º  a € ‚

A € € a € € a  ¦ a ¤– I phần tư Œ e ˆ ª e  ‹ æ ¥a ba phần ž æ ˜ Ž a ¹ ´ 1 æ œ ˆ 1 æ — ¥Carey barber e µ æ điều torah a phần tư  e ¢được c city ´  a … ¥æ  c › Ÿ c ¢³ æ Ž ’ æ ” ba phần æ ¬ Š a º ¤æ ˜ “ e được ” city c ³ leibovitz I phần tư ˆ ETSi phần tư ‰ I phần tư Œ e  e ¨ ˆ a … ¨ c  ƒ æ œ ‰ a  Š æ • ¸ eve a ¥a ¸ Š c š „ e ˆ ª e  ‹ e ƒ ½ æ œ ƒ a  — a ˆ ° a ½ ± e Ÿ ¿ I phần tư Œ e œ € e ¦  c ¹ ³ a º ¤c ¢³ c ¨ … a € ‚ æ  æ ´ ² e ˆ ª e  ‹ a, ¨ e e ¦ ¬ a điều torah được a city Ÿ º a ’ Œ a œ ° a ¸ æ µ, e ˆ ª e  ‹ a … ¬ a  ¸ I phần tư ˆ MSCi phần tư ‰ I phần tư Œ æ ˜ Ž a ¹ ´ e  e ¨ ˆ c š „ c ¢³ c ¨ … e ³ ¬ a – ® a ˆ † a ˆ ¥e  ” a ˆ ° 1a „ „ æ  a … ƒ a ’ Œ 2a „ „ æ  a … ƒ I phần tư Œ a ± † æ ™ ‚ e ² ¨ e  ‹ æ ˆ  æ œ ¬ a  ¯ e ƒ ½ a  ˆ a ° ‡ a  — a ˆ ° a ½ ± e Ÿ ¿ A †  a º ¦ a ¸ Š a  ‡ I phần tư Œ æ œ € a ba phần Œ e ½ ‰ a  city e ‡ ³ æ ¶ ˆ e eve ² e € … e º được a city ¸ Š a € ‚ a Œ … æ ‹ ¬ e ¥¿ c  c ‰ ™ a €  æ „  a ¤" a ˆ © a €  a ¸ Œ e ‡ ˜ a €  e ‘ ¡ e  „ c ‰ ™ a €  a ¡ Carey barber ž æ µ ¦ e ¯ æ – ¯ a €  a … ‹ c ba phần … a œ ° a º ž a ’ Œ e ¦ ¬ e € ³ eve a – a ¸ ƒ a œ ‹ I phần tư Œ a œ ¨ 11 æ œ ˆ 26 æ — ¥a ‘ phần tư c ± ² æ  c › Ÿ æ š c, © a city ¯ ¦ æ – ½ e ˆ ª e  ‹ æ ¥c ¢³ c ¨ … I phần tư Œ æ “ ” æ † ‚ e ˆ ¹ eve e š c ‚ º a º † e  ¿ C ¨ … e € Œ e  ¸ æ “ ‡ a ¸  a  œ æ  æ ´ ² æ ¸ ¯ a  điều torah I phần tư Œ a ° Ž e ‡ ´ e  ¸ æ “ ‡ æ › ´ e • o c š „ e ˆ ª c, š I phần tư Œ a   e € Œ a ° Ž e ‡ ´ c ¢³ æ Ž ’ e ‡  e € ² a ¸ € æ ¥a ¢ž a Š a € ‚

Người dân hàn quốc không dám ra khỏi nhà
판탄 Sơ đồ trang web

12